Josef Antonín Šrůtek
Oslava památky Vácslava Hanky.
Text k slavnostnímu sboru Zvonařovu.

Strana 20 a 21:


    Oslava památky Vácslava Hanky.

      Byla bouře - tmou a krví
      pokryty jsou vlasti luhy;
      usnul Čech -
      ve spánek smrti ponořen.

      Vyšlehaly ohně,
      po nich třpytilo se hvězd,
      z zpukřelého kmene
      vyšla mnohá ratolest!

      Vzešla hvězda nad Hoříněves,
      domov ozářila, kraj i les,
      věstí jsouc, že v těchto zdech
      narodil se nový Čech.

      Dán jest drahé vlasti k spáse,
      by se opět skvěla v kráse;
      dán nám Vácslav Váceslavič náš,
      dán nám Hanka, milý krajan náš! -

      Jako Čechův mesiáš,
      rozžhal světlo ku vzkříšení,
      kmenům Slávy ku zblížení,
      učil zpívat národ náš.

      Hanko, pěvče srdcejemný,
      statný buditeli náš,
      odhalil's nám pravěk temný,
      tím svou slávu dochováš.

      Zbožný v slovech, zbožný v činu,
      byl's vždy vzorný vlastenec;
      žehnal Bůh tvou domovinu,
      dal jí slávu za věnec! -

      Plesej kraji, plesej země,
      oslavuj jej vděčné plémě;
      povždy sobě pamatuj,
      že byl dobrý otec tvůj!

Josef Antonín Šrůtek (2.9.1822 - 21.6.1901)   Katolický kněz, redaktor a překladatel.


Oslava památky Váceslava Hanky v Hořiněvsi dne 7. září 1862.
Čistý výtěžek určen nadaci Hankově. V Praze. Sklad Slovanského kněhkupectví. Tisk K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze, roku 1862. Formát 21,5 x 14 cm. Počet stran 28.

Národní knihovna v Praze.   [sign. 54 E 2271]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná