Čeněk Bendl Stránický
16. září 1817.

Strana 27:

       16. září 1817. 

     V Králové Dvoře, v tajném temnu schován,
     tlí vzácný, slavný poklad začarován -
     a nezná nikdo slov tak čarotajemných,
     by vymknul poklad z vazeb tuho umučených;
     a skvost ten, zbraní chráněn, stále dlí,
     nepoznán, neoceněn v skrytu tlí.

     Jen někdy plamenem se rozněcuje,
     své děje strážným zbraním vypravuje,
     tu s bohatýry hárá ve krvavé hře,
     tu hláše vlasti čest a láskou k lidu vře,
     tu pěje lásky slast i neštěstí - 
     až zbraně jasem - žalem šelestí. -

     V tom ejhle! Ty jsi zočil tmavou kobku,
     ty, Bohem slán, jsi vstoupil v onu hrobku,
     a drahý skvost se rozkoší a blahem chvěl,
     když ve Tvé milé, požehnané ruce tkvěl,
     jenž rázem vazby jeho přervala,
     a vlasti, národu jej podala.

     Ó díky, díky Tobě, muži slavný!
     Ty's vrátil Čechům zpěvný věk jich dávný,
     Ty's hrdost národní v jich prsa opět vlil,
     Ty slávskou vlast jsi novou slávou sbohatil,
     Ty's odkryl nejbohatší poklad náš -
     a proto lásku, čest i slávu máš!

Václav Čeněk Bendl Stránický (24.10.1832 - 27.6.1870)   Kněz, humoristický spisovatel, básník.


Oslava památky Váceslava Hanky v Hořiněvsi dne 7. září 1862.
Čistý výtěžek určen nadaci Hankově. V Praze. Sklad Slovanského kněhkupectví. Tisk K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze, roku 1862. Formát 21,5 x 14 cm. Počet stran 28.

Národní knihovna v Praze.   [sign. 54 E 2271]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná