Bohumil Janda Cidlinský
Rukopis Kralodvorský.

Strana 28:

     Rukopis Kralodvorský.

     Mile zněly v dávné minulosti
     Českoslávské zpěvy po dědinách,
     jak slavíka tluky po lesinách
     lidské srdce blaží lahodností.
     Avšak zpěvy ty věk surovosti
     pohřbil v hradů našich rozvalinách,
     a k nám přešel po jich zříceninách
     sotva ohlas zvuku vznešenosti.
     Ty's pak vstoupil v zetlelé ty hroby
     a spasil jsi jiskru, jenž v nich tlela,
     by se vzňala v písni nové doby;
     pročež díky Tobě, že jsi z pohromy
     vznesl ducha do mrtvého těla,
     vrátil minulosť nám, sebevědomí!

Bohumil Janda Cidlinský (1.5.1831 - 29.9.1875)   Úředník, básník, překladatel.


Oslava památky Váceslava Hanky v Hořiněvsi dne 7. září 1862.
Čistý výtěžek určen nadaci Hankově. V Praze. Sklad Slovanského kněhkupectví. Tisk K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze, roku 1862. Formát 21,5 x 14 cm. Počet stran 28.

Národní knihovna v Praze.   [sign. 54 E 2271]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná