Jiljí Vratislav Jahn
Nad hrobem Hankovým.   Nad hrobem Hankovým.

  Pokrok má hroby za mezníky
  a pro své nové bojovníky
  vždy novou dobu počíná;
  s mrtvými do rakve se vtěsná
  zpomínka slavná nebo děsná
  a závisti hlas usíná.
  Jen někdy, po dlouhém již čase
  na hřbitov zabloudí potomek
  a zdobí zapadlý hrob zase,
  v němž s předkem dřímá dávný věk.

  Však kdo z nás Čechů zapomene
  na bohatýry posvěcené,
  jimiž nám život vrácen byl;
  kdo nezná světy minulosti
  a divy síly, vzdělanosti,
  jež jejich dech nám oživil?
  A proto, třeba zahynuli,
  u nich vždy naše láska dlí,
  duch jejich ki národu se tulí,
  on s námi trpí, vítězí.

  Tak Hanka pochován byl námi,
  on, kterýž minulosti chrámy
  v naději pevné vyhledal;
  jenž předků zpěvy slýchal tiše
  a v klidné, zbožné, svaté pýše
  k hovoru s nimi zasedal.
  Vztek nepřátel jej stíhal stále
  a byl již vítězstvím si jist,
  tu zazní hrana nenadále -
  a zmírá mrzká nenávist.

  Trváme v době povážlivé,
  však národa duch opět žije
  a puká hrobu záclona;
  z ní Českých reků sbor se řítí,
  by mohl válčit, vítěziti,
  až úkol Čechů dokoná.
  Jen krátký čas - a jmeno naše
  zas světem slavně zahoří,
  a sláva nepřátel se plaše
  do věčných mrákot zaboří!


Humoristické listy.
Ilustrovaný archiv rozmaru a vtipu. Redaktor a nakladatel Jos. R. Vilímek. Číslo 16. Ročník III. 19. ledna 1861.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná