Vladimír Kopecký
PLNO ZÁHAD KOLEM HANKY
PRÁCE - PRAHA 1969

Obsah:

KOSTKY JSOU VRŽENY

Drama končí v soudní síni, ačkoli tam vlastně začíná
Proč vlastně k procesu došlo a kdo ho v pozadí zosnoval
Jak se stal z Hanky vědce Hanka žalobce
Všechno by bylo Hankovi odpuštěno, kdyby nebylo těch rukopisů
Paragraf 488 chrání bezpečnost Hankovy cti
Žaloba podána, soudce Rišlánek zahajuje literární spor století
JAKÁ JSOU PRAVIDLA HRY
Rejdy v pozadí odhaleny kolegialitou soudce Pelikána
Dva svědkové stačí pro kata, šest je málo pro toho, kdo nechce
Soudce Říha objevuje nejdůležitější listinu procesu
Někdy je nápad písaře víc než rozum císaře
TAHY FALEŠNÉHO HRÁČE
Smyčka kolem obviněného, který chtěl být "žalobcem"
Věcný rozum soudce Rišlánka v několika bodech obvinění
Rozhodnutí ze speciálního vyšetřování
Kličky výřečného redaktora u soudního výslechu
Podivný zájem německého novináře o čistotu české literatury
Žaloba přijata, rameno spravedlnosti dopadlo
Redaktor Kuh odsouzen, jaká je cena Hankovy cti
Vídeňská vrchnost porušila zákon, hrozba Kuhova odsouzení padla
Hledejme moudrost tam, kde byla zakopána
MEZIHRA
Pět záhad po stu letech v kapli královské
Českých knížek hubitelé lítí, Královédvorští varhaníci
Krafka, korunní svědek a rekonstrukce výslechu
Neskutečný soud se skutečnými výpověďmi skutečných lidí
Je Šafrova sláva víc než váha práva?
KIBIC FALEŠNÉHO HRÁČE
Svoboda tisku a policajt Päumann = cenzura
Kamenná socha Záboje a živý Hanka ohrožují Habsburskou monarchii
Policajti, literáti a literární policajti
Vídeň dala placet, na Čechy s malou oklikou
Päumannovi "experti" pro druhé kolo hry
Päumannovy záměry zrcadlí tvář rakouské říše
O tom, jak nevítaný svědek Pelikán nepostavil nemocnici
I na Hanku by stačil Brixen, nebýt jeho rukopisu
KARTA V RUKÁVĚ
Co nám neodhaluje deník J. V. Friče o osobnosti pana Päumanna
První Päumannova nejistota - a Rišlánek mlčí jako hrob
Je ubohé české divadlo rasový boj mezi Čechy a Němci?
České manévry přinutily Päumanna otevřít další možnosti
Češi dobyli zpět pozice z roku 1857
Čerň tiskové aféry mění osudy lidí
Další důsledek Päumannovy akce a kde jich bude konec
Kdo rozhodoval o Hankovi a kdo o něm rozhodne dnes
POKRAČOVATELÉ PÄUMANNOVI
Hanka dodatečně vlastníkem zlaťáků aneb boháčem snadno a rychle
Zcela nepatrný doklad o velmi patrném podvodu
Jak se dostalo "Napoleon fecit" do Zelenohorského rukopisu
Poslední chvíle před posledním soudem


Vladimír Kopecký: PLNO ZÁHAD KOLEM HANKY
Edice 300 minut. Obálku navrhla Táňa Šandová. Graficky upravila Markéta Rmoutilová. Vydala PRÁCE, vydavatelství a nakladatelství ROH v Praze roku 1969 jako svou 4310. publikaci. Odpovědný redaktor dr. Miroslav Drápal. Výtvarný redaktor Vladimír Janský. 1. vydání - náklad 30000. Stran 80, cena 9,- Kčs. Formát 29 x 20,5 cm. Vytiskly Jihočeské tiskárny n.p., závod České Budějovice.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná