Vladimír Kopecký
PLNO ZÁHAD KOLEM HANKY
Konfrontace Curych
1981

Obsah:

KOSTKY JSOU VRŽENY

Drama končí v soudní síni, ačkoliv tam vlastně začíná
Proč vlastně k procesu došlo a kdo jej v pozadí zosnoval
Jak se stal z Hanky vědce Hanka žalobce
Všechno by bylo Hankovi odpuštěno, kdyby nebylo těch rukopisů
Paragraf 488 chrání bezpečnost Hankovy cti
Žaloba podána, soudce Rišlánek zahajuje literární spor století
JAKÁ JSOU PRAVIDLA HRY?
Rejdy v pozadí odhaleny kolegialitou soudce Pelikána
Dva svědkové stačí pro kata, šest je málo pro toho, kdo nechce
Soudce Říha objevuje nejdůležitější listinu procesu
Někdy je nápad písaře víc než rozum císaře
TAHY FALEŠNÉHO HRÁČE
Smyčka kolem obviněného, který chtěl být "žalobcem"
Věcný rozum soudce Rišlánka v několika bodech obvinění
Rozhodnutí ze speciálního vyšetřování
Kličky výřečného redaktora u soudního výslechu
Podivný zájem německého novináře o čistotu české literatury
Žaloba přijata, rameno spravedlnosti dopadlo
Redaktor Kuh odsouzen, jaká je cena Hankovy cti
Vídeňská vrchnost porušila zákon, hrozba Kuhova odsouzení padla
Hledejme moudrost tam, kde byla zakopána
MEZIHRA
Pět záhad po stu letech v kapli královské
Českých knížek hubitelé lítí, Královédvorští varhaníci
Krafka, korunní svědek a rekonstrukce výslechů
Neskutečný soud se skutečnými výpověďmi skutečných lidí
Je Šafrova sláva víc než váha práva?
KIBIC FALEŠNÉHO HRÁČE
Svoboda tisku a policajt Päumann = cenzura
Kamenná socha Záboje a živý Hanka ohrožují Habsburskou monarchii
Policajti, literáti a literární policajti
Vídeň dala placet na Čechy s malou oklikou
Päumannovi "experti" pro druhé kolo hry
Päumannovy záměry zrcadlí tvář rakouské říše
O tom, jak nevítaný svědek Pelikán nepostavil nemocnici
I na Hanku by stačil Brixen, nebýt jeho rukopisu
KARTA V RUKÁVĚ
Co nám neodhaluje deník J. V. Friče o osobnosti pana Päumanna
První Päumannova nejistota - a Rišlánek mlčí jako hrob
Je ubohé české divadlo rasový boj mezi Čechy a Němci?
České manévry přinutily Päumanna otevřít další možnosti
Češi dobyli zpět pozice z roku 1857
Čerň tiskové aféry mění osudy lidí
Další důsledek Päumannovy akce a kde jich bude konec
Kdo rozhodoval o Hankovi a kdo o něm rozhodne dnes
POKRAČOVATELÉ PÄUMANNOVI
Hanka dodatečně vlastníkem zlaťáků aneb boháčem snadno a rychle
Zcela nepatrný doklad o velmi patrném podvodu
Jak se dostalo "Napoleon fecit" do Zelenohorského rukopisu
Poslední chvíle před posledním soudem


Vladimír Kopecký: PLNO ZÁHAD KOLEM HANKY
Obálku navrhl Peter Heim s použitím kresby Honoré Daumiera. V roce 1981 vydalo nakladatelství Konfrontation SA, Badenerstrasse 727, CH-8048 Zuerich. Cena vázaného výtisku 18.- sFr. V ceně knihy není započteno poštovné. Náklad 1.200 výtisků. Copyright by Vladimír Kopecký, Praha. Printed in Switzerland. 190 stran. Formát 21 x 11,5 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná