Václav Hanka
Raduj se a plesej Dvore dávný!

LUMÍR   ročník VII. číslo 41  (8. října 1857)
Strana 980 a 981:


   "Raduj se a plesej Dvore dávný!
    Raduj se vůkol dědiny!
   Dnem památným jestiť nám den slavný,
    Den to šedých věkův hrdiny,
   Jenž vypudil vrahy z naší země,
   A vítězstvím oslavil své plémě:
    Silou s vlídností vykonaným,
    Vítězstvím v ty časy neslýchaným.

   Zpěvem nejprv při varytě zvučném,
    Kojil smutek pádu vlasti své,
   A rozohniv srdce v sboru hlučném
    Veškero to plemě k boji zve.
   A tu táhnou v lesa ukrytosti
   Na ty vrahy, na nezvané hosti:
    Bylyť prudké boje, vzteklý chvat -
    A vše vzmohl jeho těžký mlat.

   Takých činů více opěváno -
    Rozléhalť se v lidu jejich hlas -
   Později však v nepamět to dáno,
    Pomaluť vše hubí žravý čas.
   A ty zpěvy taký osud měly,
   Že se skryly pod Žižkovy střely,
    Zpěvy plny síly, zvuku, vděk
    Přespaly tu mnohý dlouhý věk.

   Pod Žižkovy střely v pevné věži,
    V blízku požehnané svatyně:
   A teď čtyřicátý rok nám běží,
    Co se objevily nevinně.
   A Europa už jich slávu hlásá,
   A nad jejich výtečností jásá.
    Ty Záboji pak tu pevně stůj,
    A město k vlastenectví povzbuzuj!"


LUMÍR.  Belletristický týdenník.
Odpovědný redaktor: Ferdinand B. Mikovec. Vychází každý čtvrtek o 10. hodině. Tisk a sklad Kateřiny Jeřábkové. Expedice je v Uršulinské ulici č. 140. V Praze 1857. VII. ročník.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná