Vladimír Macura
Vstupujeme do roku H
1991

Lidové noviny  Ročník IV. Číslo 9. (11. ledna 1991), strana 6:
Vstupujeme do roku H

Rok právě započatý by po právu měl nést jméno muže, od jehož smrti se zítra 12. ledna, počítá 130 let, a od jehož narození uplyne 10. června rovná dvoustovka. Snažíme se na něho nemyslet, alespoň v dobrém ne, vidíme na něm každý chlup. A přitom mu vděčíme za ledacos. Horlivě se kupříkladu zasazoval za pravopisnou reformu, ze které dodnes vychází náš způsob psaní, píšeme, jak si usmyslel, a ne a ne mu přijít na jméno. Podílel se dost významně na Jungmannově Slovníku: a když byl tvůrcem naší lexikografie a nekorunovanou hlavou našich předbřeznových vlastenců jmenován v úvodu sotva na půl úst a dotklo se ho to, kdo z nás je ochoten vidět v tom něco jiného než další důkaz jeho ctižádostivosti? Byl to také vášnivý rusofil a liboval si v korespondenci s vysokými ruskými činiteli, což bylo již v druhé půli minulého století vykládáno spíše jako samolibost než jako projev malé loajality rakouské. Patřil k našim prvním slavistům, jenže co to dneska platí při nadšeném otevírání oken do Evropy, kdy i ústavy Československé akademie věd zabývající se českým jazykem nebo českou literaturou jsou povinovány odevzdat výroční zprávu o vlastní činnosti anglicky, aby to vypadalo onačeji. Začal na počátku 19. století vydávat památky staré české literatury - poprvé v nové době také Husovu Dcerku - ale proslýchá se, že ty edice vlastně nestojí za zmínku, jak jsou nespolehlivé. A nejvíc se mu má za zlé, že pošpinil národ jednou krásnou, ale klamnou iluzí.

Podvrh totiž národu nepravý rukopis tvářící se jako zlomek středověkého básnického cyklu nesmírné ceny. Učinil tak v době, kdy česká literatura sama byla jedna krásná a klamná iluze, bláhový sen, ve kterém tak snadno splývaly hranice mezi minulostí, přítomností a zítřkem. Všechno bylo třeba náhle vytvořit navzdory poměrům - tradici, současnost i perspektivy - a všechno to mohlo být sotva jiné než umělé. Čelakovský - sám nesporně vynikající mystifikátor - si vycucal z prstu básnířku Žofii Jandovou a její slávu propašoval úspěšně až do Velké Británie, kde této neexistující dámě vyšlo pár básní v překladu. Copak Kollárova sbírka slovenské lidové poezie neobsahuje podvrhy? Což ještě ve čtyřicátých letech nedošlo k důmyslné machinaci s nepravou básnířkou Marií Čackou? Všem jsme odpustili, našemu jubilantovi odpustit nehodláme.
A přitom nám toho dal tolik. Především nádherný pocit rituální očisty. To jeho odmítnutím se stáváme lepšími. Dovoluje nám uvěřit, že nemáme nic společného s falšováním minulosti. A dál si pilně přepisujeme už bůhví pokolikáté palimpsest vlastních národních dějin, každý sám za sebe (a všichni vespolek) pak přepisujeme palimpsest svých životopisů a přetváříme ho na hrdou epiku vzdoru nebo na křehkou lyriku mnohaletého úpění.
Zaslouží si lepší zacházení.
Proto ta snítka na hrob Čecha Václava Hanky.
Vladimír Macura.

Lidové noviny
Nezávislý československý deník. Ročník IV. Číslo 9. (pátek 11. ledna 1991)
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná