Národní Listy

Národní Listy  Ročník I. Číslo 15. (15. ledna 1861), strana 3:
Domácí zprávy:

Museum království Českého vykonává smutnou povinnost a dává jmenem svým a jmenem pozůstalé vdovy žalostnou zprávu, že v Pánu zesnul pan

Vácslav Hanka,

komandér c. ruského řádu sv. Anny, rytíř c. ruského řádu sv. Vladimíra, majitel velké zlaté medaile za vědu a umění, bibliotekář a kustos sbírky mincí při Museu král. Českého, vysloužilý archivář téhož Musea, translator in slavicis v král. Českém, docent ruské, polské a staroslovanské řeči a literatury na c. k. universitě Pražské, bývalý supplující professor české řeči a literatury na téže universitě, čestný úd c. ruských universit Vilenské a Charkovské, c. ruské společnosti pro dějiny a starožitnosti v Moskvě, historického spolku korutanského v Celovci, c. ruské veřejné knihovny v Petrohradě, řádný úd král. české společnosti nauk, činný úd Musea král. Českého, úd sboru archaeologického, dopisující úd c. pruské akademie nauk, c. zeměpisné společnosti v Rusích, učené společnosti při c. k. universitě Krakovské, Varšavské společnosti přátel věd, aleswig-holštýnské společnosti pro dějiny a starožitnosti Pomořanské, slezské společnosti pro vlastenské vzdělání, král. společnosti pro norské starožitnosti v Kodani, vědecké společnosti v Zhořelci, družstva pro jihoslovanské dějiny a starožitnosti v Záhřebě, spolku pro dějiny a starožitnosti Meklenburské, cís. společnosti přátel dějin a starožitností v Odesse.

Umřel, opatřen svátostmi umírajících, dne 12. ledna o 6 hodině odpolední v 69. roce svého věku na raka v žaludku.
Průvod pohřební povede se dne 15. ledna o 3. hodině odpoledne z Musea král. Českého na Vyšehrad na hřbitov při chrámě sv. apoštolů Petra a Pavla.

V Praze, dne 13. ledna 1861.

Národní Listy
Ročník I. 1861. Tiskem Antonína Renna u "tří lip" v Praze. Odpovědný redaktor a nakladatel JUDr. Julius Grégr.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná