Národní Listy

Národní Listy  Číslo 16. (16.1.1861), strana 3:

Hankův pohřeb.  Pohřeb velikého muže, dosáhl-li vedle toho vysokého stáří, není o sobě ani smutným. Jest to slavnost národní, ovšem neveselá; ale že celý národ smutek nese a v slavnosti se účastní: proto nese snadno jednotlivec, co by ho jinak těžce zachvátilo. Pohřeb Hankův byl v skutku v pravém slova smyslu národní slavnost, velkolepá, imposantní. Člověku nelze ani všechno to vypsat, co a jak při něm bylo poděleno. Vše, co Praha v sobě chová, intelligence, důstojnosti, národu - vše zde bylo pohromadě v massách nesmírných, nepřehledných. Nepřeháníme snad, udáme-li počet všech podělených na čtyrydcet až padesát tisíc. I venkovské obce a města byly zastoupeny zvláštními deputacemi; ba i šlechta byla u velikém počtu zastoupena. Duchovenstva veliké řady, v čele biskupa Krejčího, lidí v domech, na tarassech přeplno, i na střechách bylo vidět diváky. V Museum na dvoře byly černé korouhve, z museum a z měšťanské besedy vlály taktéž černé korouhve. Vůz s rakví zdobil veliký vavřínový věnec se slovenskými trikolóry, u vozu nesli třapce naši první mužové, jako Palacký, Rieger, kníže Taxis, Brauner, Frič, Wenzig atd. Vedle nich po obou stranách šest Srbů ve fesích a šest Poláků v konfederatkách. Za rakví nesli na aksamitovém polštáři ve vavřínovém věnci skvostný exemplář Polyglotty králodvorského rukopisu študující hrabě Kaunic a Emanuel Horáček. Za nimi representanti akademického spolku nesli Hankovy řády. Pan místodržitel hrabě Forgách, rektor magnificus v čele universitních professorů, učené společnosti, professoři, spisovatelé, umělci, veškerá mládež pražských škol, měšťané pražští, nepřehledný dav lidí - a po obou stranách rakve přes čtyry sta pochodní a přes dvě stě svíček. Hle, to jest pohřeb Hankův, na kterém se celá Praha účastnila. Jak pravíme, můžeme jen povrchně udati hlavní dojem celku, neboť do podrobna jest to nemožné. Slavného Hanku přijala u Vyšehradu kapitula Vyšehradská, a na slavném Vyšehradě byl Hanka dle poslední vůle své pohřben. Na hřbitově, na hradbách bylo již nesčíslné množství lidí čekajících; průvod sám trval od třech hodin do šesti. Můžeme směle říci, že byl pohřeb Hankův velikého muže důstojný.

- Včera byla mrtvola Hankova lékařsky ohledána, i nalezeno mimo raka v žaludku ještě 105 žlučných kamenů.

- P. ředitel divadla Thomé vyzval divadelní herce, aby se co možná nejčetněji v pohřbu zúčastnili.

- Páně Peškovu báseň U Hankova hrobu lze dostati po jednotlivých výtiscích v Rennově tiskárně za 3 kr. r. č. Čistý výnos určen k postavení pomníku na hrobě Hankově.


Národní Listy
Ročník I. 1861. Tiskem Antonína Renna u "tří lip" v Praze. Odpovědný redaktor a nakladatel JUDr. Julius Grégr.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná