Alois Potěhník
Manům Hankovým.


    Manům Hankovým.

  Pokoj věčný Hankovým buď manům,
   posvátné jenž zachoval nám runy;
   naladiv pak Zábojovy struny -
  v boji utkvěl protiv intrikánům,

  chatrným těm u věd velikánům,
   jenž tu na lup vyšli jako kuny
   noční, když mrak zastřel světlo luny,
  mlha kryla pohled k hvězdným stanům.

  Hanka klesl! Leč jak omlazený
   foenix objeví se jeho sláva
  nad rumištěm, kde dřív pohozeny
   drahé perly tlely jako tráva;
  a ty perly - Rukopis náš kralodvorský - 
  věky čisty budou jako pramen horský.


Alois Potěhník   (18.4.1829 Bohousová u Žamberka - 30.10.1898 Častolovice)   katolický kněz, básník, spisovatel a vlastenec.


Vínek z luhů česko-moravských.
Upravil P. Alois Potěhník, kaplan v Malenovicích na Moravě. Tiskem dra. Ed. Grégra. Nákladem vlastním. V Praze 1867. 127 stran. (Manům Hankovým - strana 18).
Národní knihovna v Praze   [sign. 54 J 31]
Z jitra na úsvitě.
Básně Aloisia Potěhníka, faráře Častolovského, čestného občana v Malenovicích. Nákladem vlastním. V kommissí knihkupectví Karla Rathouského v Rychnově n. K. 1889. 105 stran. (Manům Hankovým - strana 95).
Národní knihovna v Praze   [sign. 54 J 888]
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná