František Schwarz
Hankovi!

LUMÍR beletristický týdeník, č.3/1861, strana 49:

       Hankovi!

   Od Šumavy staré lesy šumí,
   k Tatrám letí těžká jejich píseň,
   z Tater štíhlých odráží se k Baltu,
   a pak dále svoji nese tíseň:
   větrům dušným věsť svou vkládá v lůno,
   aby Volhu smutkem rozbouřely, -
   že se oči velikého syna
   Všeslovanstva smíti zasnoubily. -

   Staré lesy těžce zašuměly,
   staré zpěvy píseň jejich hlásá,
   bolným steskem však je zahalena
   starých zpěvů nedosáhlá krása;
   vždyť jich pěvec, první pěvec umřel,
   první, jenž jim slávu vrátil dávnou,
   aby zpěvem velké minulosti
   národ těšil budoucností slavnou. -

   Hanka umřel, ruka jeho klesla,
   ruka, již se vzkřisil český národ,
   když mu v písních, v písních slavných předkův
   jasné slávy odhalila zárod; -
   ona ruka klesla mrazem smrti,
   klesla v chladné lůno matky země, -
   věčně však jí láskou bude žehnat
   s matkou Slávou České naše plémě! -


LUMÍR  beletristický týdeník.
Odpovědný redaktor: Ferdinand B. Mikovec. Číslo 3. 17. ledna 1861. XI. ročník. Tisk a sklad Kateřiny Jeřábkové v Praze, v Uršulinské ulici v čísle 140.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná