Alfred Waldau
Věnceslav Hanka's Lieder

LUMÍR   ročník XIII. číslo 25  (18. června 1863)
Strana 599 a 600:

- Alfred Waldau, pilný a šťastný překladatel našich písní národních, ale i naší umělecké poesie do němčiny, vydal opět svazek básní, a sice tenkrát našeho národního pěvce Hanky. Vyšly s názvem "Věnceslav Hanka's Lieder", aus dem böhmischen übersetz von Alfred Waldau nákladem Dominikusovým v Praze. Pan Waldau uhodil v nich pěkně na prostonárodní tón, což zasluhuje úplného uznání; neboť prostou músu Hankovu podati v jiné řeči opět prostě a nelíčeně, není méně těžké, než přeložiti národní píseň. Přejeme p. Waldauovi štěstí k dalším toho druhu pracím, které nám někdy zajisté aspoň z části vydobydou uznání u sousedů. Sbírce té předeslal důkladný a vřelý životopis Hankův - jen na jednom místě na účet mladších, což ostatně tito mladší již nějak snesou.

Poznámka:
Hankův životopis - Biographie des Dichters je na straně 1 až 55.

Alfred Waldau   (24.11.1837-3.2.1882)
německý spisovatel a novinář, vlastním jménem Josef Jarosch. Narodil se v Žatci, vystudoval práva v Praze. Vydal knihu Altböhmische Minnepoesie (1860), kde jsou jeho překlady lyrických písní Rukopisu královédvorského.


LUMÍR.  Beletristický týdeník.
Odpovědný redaktor: Ferdinand B. Mikovec. Vychází každý čtvrtek o 10. hodině. Tisk a náklad Jeřábkovské knihtiskárny (K. Seyfrieda) v Praze. Ročník XIII. (1863)
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná