Ladislav Malinský
( 7.3.1918 Praha   -  13.6.2005 Den Haag )


Publikace a články Ladislava Malinského:
Historie Rukopisů v kostce.
    Tank (1, č. 1, 15.3.1936, s. 14-15)
Osudy Rukopisů v 19. století.
    Tank (1, č. 2, 15.6.1936, s. 29-30)
XX. století Rukopisům.
    Tank (1, č. 3-4, 15.8.1936, s. 45-46)
Autority ve sporu o RKZ.
    Tank (1, č. 6, 15.10.1936, s. 84)
Učebnice o RKZ (I.)
    Tank (1, č. 7, 15.11.1936, s. 95-96)
Prof. dr. Jos. Lad. Píč
    [Ač zemřeli, ještě mluví.]
    Tank (1, č. 8, 15.12.1936, s. 105)
Učebnice o RKZ (II.)
    Tank (1, č. 8, 15.12.1936, s. 105-107)
Poslední linguistické námitky proti RKZ.
    Zprávy Čsl. spol. rukopisné (řada 1., č. 7, 15.1.1937, s. 1-3)
Rukopisy v dějinách literatur.
    Tank (2, č. 2, 15.2.1937, s. 25-27)
Sloupy oficielní pověry o Rukopisech.
    (Praha 1937, Tank, 37 s.)
Profesor a student v diskusi o Rukopisech.
    [F. M. Bartoš, Rukopisy a pravda.]
    (Praha 1937, Čsl. spol. rukopisná, 8 s.)
Naučný slovník mluví.
    Tank (2, č. 3, 15.3.1937, s. 37-39)
Otevřený list prof. F. M. Bartošovi
    Nedělní list (11, č. 323, 21.11.1937, s. 4)
O pavědě ve sporu o pravost RKZ.
    Tank (3, č. 2, 16.2.1938, s. 12-13)
    Tank (3, č. 3, 17.3.1938, s. 26-28)
Věda pro vědu či pro osoby vyvolené?
    Tank (3, č. 4, 15.4.1938, s. 36)
JUC. Pernerová: Tři důkazy o RKZ pro každého, zvláště pro bývalé idioty (1888-1938)
    [Předmluva - Ladislav Malinský]
    (Praha 1938, Tank, 20 s.)

Články o Ladislavu Malinském:
rec. -lk- [Sloupy oficielní pověry o Rukopisech]
    Zprávy Čsl. spol. rukopisné (řada 1., č. 9-10, 10.4.1937, s. 14)
rec. -vr. [Profesor a student v diskusi o Rukopisech]
    Tank (3, č. 1, 14.1.1938, s. 4)
rec. -lk- [Profesor a student v diskusi o Rukopisech]
    Zprávy Čsl. spol. rukopisné (řada 1., č. 14, 15.2.1938, s. 7)
F. M. Bartoš: Profesor a student v diskusi o RKZ. Odpověď na otevřený list p. L. Malinského.
    [připojena replika L. Malinského]
    Nedělní list (11, č. 337, 5.12.1937, s. 4)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná