Ignác Bohuslav Mašek
( 31.7.1837 Vysoké Mýto   -  2.10.1901 Praha )


Studie a články Ignáce B. Maška:
Listy filologické a pedagogické - Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského.
I.  [Čestmír a Vlaslav]  (LF 1875, s.97-99)
II.  [Jaroslav, v. 142-143]  (LF 1875, s.99-100)
III.  [Jaroslav]  (LF 1875, s.101)
Výhoň Dub v Rukopisu kralodvorském  (Výroční zpráva c.k. gymnasia v Jindřichově Hradci za školní rok 1876, s.3-22)
Listy filologické a pedagogické - Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského.
V.  [Jméno král v Záboji]  (LF 1876, s.157-158)
Popis korrektur a rasur v Rukopise Kralodvorském.  (LF 1876, s.176-201)
Listy filologické a pedagogické - Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského.
VII.  [Čestmír: dojdú i voje tamo; Róže: čemu si mně rozkvětla]  (LF 1876, s.274-277)
IX.  [Záboj, v. 31]  (LF 1877, s.86-88)
X.  [Záboj]  (LF 1877, s.88-89)
XI.  [Záboj, v. 172-173]  (LF 1877, s.91-93)
XVI.  [Žežhulice, v. 1-12]  (LF 1878, s.232-236)
XXXI.  [Ze vša lesa... ]  (LF 1879, s.243)
Ukázka textu, gramatiky a glossaria Rukopisu kralodvorského  (Výroční zpráva c.k. gymnasia v Jindřichově Hradci za školní rok 1881, s.1-16)
Rukopis královédvorský  (anketa Hlasu Národa, květen 1886)
O čem svědčí proužky Rukopisu kralodvorského?  (ČČM 1889, s.182-263)
Paměť Přibyslavská XV věku a Rukopis kralodvorský  (Osvěta 1890, s.250-255)
Příspěvky k obraně Rukopisu kralodvorského  (ČČM 1893, s.225-246)
Paměť Přibyslavská XV. věku a Rukopis kralodvorský  (ČČM 1893, s.428-449)

Články o I. B. Maškovi:
V. Jagič: Verzeichnis eingegangener Schriften und Inhaltsaugabe der Zeitschriften. (Archiv für slawische Philologie, 1877, s.752)  [rec. Mašek, Gebauer: Příspěvky k výkladu RK (LFaP 1876)]
V. Jagič: Bibliographischer Bericht. (Archiv für slawische Philologie, 1880, s.718-719)  [rec. Gebauer, Mašek: Příspěvky k výkladu RK (LFaP 1879)]
V. Jagič: Bibliographischer Bericht. (Archiv für slawische Philologie, 1882, s.139)  [rec. Mašek I.B.: Ukázka textu, gramatiky a glossaria RK (Výr. zpr. gymn. v Jindř. Hradci 1881)]
J. Gebauer: Proužky Rpisu královédvorského důkazem jeho nepravosti. Důkaz pro každého a p. Maškovy námitky proti němu  (Athenaeum 1889/90, s.33-45)
J. Gebauer: Dodatek k "důkazu proužkovému" o RKém.  (Athenaeum 1889/90, s.95)
nepodepsáno: Přátely drahocenné památky staročeského písemnictví,... (Podřipan, 1889/č.38, s.2)  [o článku I.B.Maška v ČČM o "proužkovém důkazu" profesorů Gebauera a Masaryka]
J. Gebauer: Paměť Přibyslavská a Rukopis královédvorský (Athenaeum 1889/90, s.198-201)
J. Gebauer: Dva důvody pro odsouzení Rukopisu královédvorského.  (ČČM 1893, s.407-427)
J. Gebauer: Třináct listů prof. Ignáce B. Maška  (LF 1903, s.254-269)
F. Šimek: Listy Gebauerovy profesorovi Ignáci B. Maškovi  (LF 1937, s.305-328, 377-386)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná