Jindřich Šohájek
PAMĚTI

RKZ.
Pamětí díl VII., část 5.
Vzpomínky, úvahy a komentáře.
Čes. společnost rukopisná.
V Praze, dne 21. května 1955.
(rukopis - 229 stran)

O b s a h:
Úvodem k sedmému dílu Pamětí.
Kapitola I.   Inter arma silent Musae?
Pro rukopisné badatele "Inter arma silent Musae" neplatí.
14. září 1948 a TGM.
Dramatické...
Zkouška státníkova.
Tragedie Jana Masaryka.
Slet všesokolský.
Zájem o RKZ u cizinců.
Alois Jirásek redivius.
M. Mladějovská: Legenda o blahoslavené Anežce. Chebské zlomky.
Mickiewicz.
Zemřel Augustin Neumann.
Nepěkné zakončení starého r. 1948.
Rok 1949.
Dozvuky pozůstalosti dr. Vlad. Zákrejsa.
Byli výhradně filologové oprávněni rozhodovati o pravosti Rukopisů?
Odysea knihy Marešovy "Pravda o RKZ".
Želivská episoda o RKZ.
Vzpomínková slavnost na zesnulého univ. prof. dr. Viktorina Vojtěcha.
Zemřel univ. prof. dr. Emil Smetánka.
Nová kniha Pavla Eisnera.
Vzpomínáme 100. výročí narození Václava Beneše Třebízského.
Zprávy Čes. Sp. Rukopisné (březen 1949).
Adámek: Nové objevy v oboru starožitností slovanských...
Náš Žalov.
Životní jubileum Karla Horkého.
Proroctví prof. dr. Jos. Velenovského se nesplnilo.
XV. řádná valná hromada Č.Sp.R. v Praze (30.5.1949).
Dokument legionářské válečné epopeje.
Také Čes. Sp. Rukopisná přichází pomalu na řadu.
Členstvo R. Sp. pobízí R. Sp., aby vytrvala.
Radostné překvapení.
Zemřel Bohumil Smrčka.
Rozepře o slovo vrchol.
Křížovky ve službě proti Rukopisům.
Prof. dr. Václav Flajšhans vzpomíná.
Zápisky z levé kapsy.
Zdeněk Nejedlý: Dějiny národa českého.
Kapitola II.   Rok 1950. Období archeologických objevů.
Zemřel národní umělec Jaroslav Kvapil.
Dar Svatoboru 5.000 Kč prof. Flajšhansovi.
Rozhlasové noviny ohlašují přednášku o R.
Posmrtná oslava Masarykovy smrti.
Sto let od narození Tomáše G. Masaryka.
Zázrak v Čihošti.
Opět dva novinářské záznamy o smrti zasloužilých mužů.
Světlo v temnotách.
Zpráva o XVI. řádné valné hromadě Čes.Sp.R. (5.6.1950).
Křemešnická pouť.
Moje poslední návštěva u prof. Flajšhansa.
O sedmdesátce univ. prof. dr. Alberta Pražáka.
Dopisy Jana Nerudy v úpravě prof. A. Pražáka.
Jan Neruda a boj o Rukopisy.
Neruda o Rukopisech.
Dalekosáhlý objev na Pražském hradě.
Zemřel ing. Vilém Götzl.
Za předsedou ing. Vilémem Götzlem.
Nové vydání Slova o pluku Igorově.
Přednáška Č.Sp.R.
Prof. dr. Václav Flajšhans odešel.
Kapitola III.   Znova per ardua - rukopisná varia.
Ze zapomenutých zápisků z levé kapsy.
RKZ - jindy!
Rok 1951.
Oční neduh prof. Vrzalíka.
Vzpomínka na Jana Kollára.
Vlastenectví obrozeneckého kněze Gelasia Dobnera.
Vlastenecký kněz a historik František Pubička.
Hormayrův archiv.
O pravosti Bible.
Předchůdci Slovanů.
Lesní roh.
Návrh na volbu předsedy Čes.Sp.R.
Smutek bez konce.
XVII. řádná valná hromada Čes.Sp.R. (28.5.1951).
Ave Caesar, morituri te salutant!
Sokol na nových cestách.
Damoklův meč nad Čes. Sp. Rukopisnou.
Václav Hanka jaký byl a nebyl.
Chopinovo přátelství s Václavem Hankou.
Trpké zklamání.
Co by tomu říkal Jan Neruda?
Neruda básník a bojovník.
Neruda a společnost.
Vzpomínka - 100 let od narození Aloise Jiráska.
Nové významné objevy na Kouřimském hradišti.
Cicero se polepšil?
Osobnost Jana Mukařovského.
Hradiště nad Závistí.
Zapomenuté "jubileum".
Lékař z Vysočiny.
Jak se vyvinul člověk.
Zdeněk Nejedlý: T. G. Masaryk.
Za svobodu lidu.
Ztracená a opět nalezená.
Kapitola IV.   Pane - již se připozdívá - buď vůle Tvá.
Rok 1952.
Nový rok začínal krásným jubileem.
Kollárův odkaz.
N. V. Gogol návštěvou u V. Hanky.
Boj proti kosmopolitismu.
S Jiráskovým odkazem proti kosmopolitismu.
Dar z Německa.
Slavná žena o Rukopisech.
Česká Společnost Rukopisná před rozhodnutím.
Pozvánka - mimořádná valná hromada (20.5.1952).
Mimořádná valná hromada Čes. Sp. Rukopisné v Praze.
Knihovna a Archiv Č.Sp.R.
Členům České společnosti rukopisné.
Dozvuky likvidace.
Pokladní zpráva.
Jubileum 75 let Jana Šerého.
Zanedbaný stav Hankova pomníku na Vyšehradě.
Jubileum 100 let narození Mikuláše Alše.
Zřízení Čsl. akademie věd.
Vzpomínalo se 100 let od smrti Frant. Lad. Čelakovského.
Bolest největší.
Z mých osobních styků s univ. prof. dr. M. Hýskem.
Osiřelí...
Kapitola V.   Varia před zakončením Pamětí.
Rok 1953.
Zmatky časů.
Nová výzdoba Národního divadla.
Klášter strahovský - sídlo Památníku národního písemnictví.
Znojemská rotunda.
Návštěva šternberského Musea.
Dílo veliké lásky k rodnému městu.
Bohatství českého jazyka.
Řeč o věnci Arnošta Krause.
První bitva v našich dějinách.
Sedmdesát let Národního divadla.
Výtvarná generace Národního divadla.
Poslední objev B. Hrozného.
Nově zjištěné Hankovy padělky.
Poklady kulturního vývoje naší vlasti.
Jindy a nyní - aneb "Výtek musí být"!
Vlastní zrcadlo Jaroslava Golla a Josefa Pekaře.
Rok 1954.
Živý odkaz J. Dobrovského.
Kalevala dílo lidu.
Nové souborné dějiny české literatury.
Nový příspěvek k pravosti R-ů.
Moje návštěva u kádrového odpůrce prof. K. Judy.
Vzpomínalo se 70 let od smrti V. Beneše Třebízského.
Tak svět odplácí.
Živé dědictví buditelů.
Poučné zastaveníčko.
Obrozenská kniha.
Mistr Jan Hus.
Rok 1955.
Svědectví Levého Hradce.
Sedmdesát let univ. prof. M. Hýska.
K poznání slovanské minulosti.
Nový pokus o obnovení sporu o Pekařovu námitku slova "tábor"...
Budiž čest nejvěrnějším.
Slovo k budoucím.
Konečný závěr.
Seznam osobní a věcný (4 strany).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná