Jindřich Šohájek
PAMĚTI  RKZ.
Vzpomínky, úvahy a komentáře.
Pamětí díl V., část 3.

Záboj profesora Josefa Drahoňovského.

Záboj - trojdílná plaketa. Bývalý ministerský předseda František Udržal navštívil na jaře 1933 prof. Drahoňovského se žádostí, že potřebuje pro generála Mittelhausera, náčelníka francouzské mise, dar k jeho blížící se šedesátce. Udržal věří v pravost RKZ. Objednal Záboje z RKZ. Trojdílná skleněná plaketa, zasazená do dřevěného podstavce, má na něm kovovou destičku s nápisem: Svému spolupracovníku Udržal. Záboj profesora Drahoňovského se liší od Záboje Mánesova a Alšova. Drahoňovský umísťuje Záboje na ústřední desku plakety stojícího u skalního balvanu v plné zbroji ve frontálním postoji. Bohatýr opřen levou rukou o veliký kovaný štít, v pravici drží mlat o pravý bok opřený, na hlavě šišatý helm. Tělo Zábojovo štíhlé, ale při tom mládím a silou kypící zdobí mužná prsa, silné paže a nohy obnažené. Suknice sahající k lýtkám nese až v podprsí široký pás s krátkým mečem, jehož rukověť šikmo přesahuje levý bok nohy v opáncích s řemeným ovinutím až do lýtek. Z levé strany přilétá sivý sokol a z pravé čtyři menší. Pozadí tvoří vrcholy stromů zmenšujících se k úpatí skalnatého lesa a táhlý "črn les". Krajinný horizont uzavírají dva zalesněné vrchy. Postranní dvě skleněné desky plakety tvoří jakoby kulisy s pokračováním lesa dlúhého a pustého. Stromy jehličnaté a listnaté se skalními rozsochami jsou mistrnou ukázkou velikého glyptického umění. Mám-li dobře rozuměti myšlénkovému pojetí Záboje Drahoňovského, odklonil se poněkud od textu zpěvu RK a symbolisuje Záboje v plné zbroji v okamžiku těsně před bojem, kdy s vysoké skály vykonává poslední obhlídku kraje a bystrým zrakem sivého sokola rychle promýšlí taktický plán k potření vetřelce "jenž cuzí přicházejí v dědinu a cuzími slovy zapovídá..." Ministerský předseda Udržal byl dílem nadšen, jen jedinou námitku vyslovil: "Ten Záboj je nějak moc mladý."
Jedenkrát jsem položil prof. Drahoňovskému otázku, které dílo z tolika svých uměleckých výtvorů si nejvíce cení - Záboje, zněla odpověď.
Ing. Bohumil Střemcha před odesláním Záboje do Paříže plaketu fotografoval.

Šohájek

František Udržal   (3.1.1866 - 24.4.1938)   statkář, politik, ministr obrany, ministerský předseda.

Josef Drahoňovský   (27.3.1877 - 20.7.1938)   sochař, medailér, rytec skla (glyptik), profesor Umprum.

Eugéne Désiré Antoine Mittelhauser   (7.8.1873 - 19.12.1949)   francouzský divizní generál, náčelník franc. vojenské mise v Československu (1921-1926).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná