Masarykova abeceda
výbor z myšlenek Tomáše Garrigua Masaryka
uspořádal Jaroslav Dresler
Melantrich, Praha 1990.

Strana 173 a 174:
Rukopisy

Nynější stav sporu o Rukopisy královédvorský a zelenohorský se nesrovnává ani s naší ctí, ani s pravdou. Doma i v cizině si velmi škodíme. Doma slyšíme často pochybnosti o pravosti našich starých literárních památek a tyto pochybnosti často vyslovují mužové, kteří by tyto památky rádi, velmi rádi obhájili a zachránili. Mohu vám jmenovat muže, o jejichž vlastenectví nemůže být pochybnosti, kteří však Rukopis královédvorský buď zavrhují přímo, nebo o jeho pochybnosti aspoň pochybují - a tito muži jsou snad proto zrádci národa? Sám jsem o věci dlouho uvažoval a z rozmluv s mnoha odborníky jsem dospěl k názoru, že právem smím prohlásit, že o pravosti Rukopisů silně pochybujeme a že si proto rozhodně musíme přát, aby se tato věc konečně náležitě vyšetřila.
Je zapotřebí dvojího: Předně musíme nestranně popsat okolnosti, za nichž byly Rukopisy nalezeny, a za druhé musíme Rukopisy prozkoumat. Pokud se týče prvního bodu, víme, že Hanka leccos zfalšoval, a proto se bez nejpřísnější kritiky nedá pravost Rukopisů, které nalezl, potvrdit. To je mi tak jasné, že naprosto nechápu, jak může rozumný člověk denuncovat ty, kteří se zasazují o důkladnou analýzu Rukopisů, a jak je možné ji tak dlouho odkládat!
Athenaeum, 1886.


Tím, že se Palacký při líčení staročeských a staroslovanských poměrů držel Rukopisu zelenohorského, vznikla zajímavá shoda mezi ním a Engelsem. Rukopis zelenohorský je nepochybně napsán podle Chateaubriandova líčení indiánského kmene Natchezú (v Atale). Tento kmen je hospodářsky podobně organizován jako Morganovi Irokézové, a tak tedy Palacký a Engels líčí starou společnost v mnohém podobně.
Otázka sociální, 1898.

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná