Korespondence
Tomáše Garrigua Masaryka

Dopis od Jaroslava Golla

V Jincích 19. srpna odp.

Milý příteli,

Nejsem z těch, kdo rádi mnoho píší a zvláště listy, ale Vám se budu již zdáti letos mnohopisálkem, aspoň v té zvláštní příčině. Příčina mého dnešního psaní jest tato:
Dnes ráno prof. Kvíčala přijel do Jinec a zůstal u nás od vlaku k vlaku od 9 - 11 1/2 h. Čeho se rozmluva naše skoro výhradně týkala, uhodnete. Že jsem své mínění a smyšlení o těch všech věcech netajil, rozumí se samo sebou.
Prof. Kv. vypadá - na první pohled to bylo až nápadně patrno - dojat a churav a řekl sám, že jest oboje. Vyslovil se, že by si velice přál kvůli sobě, kvůli fakultě a universitě, aby se našel nějaký modus vivendi.
V té věci jsme to srovnávali; i netajil jsem se s tím v rozmluvě s ním i řekl, že bude třeba se přičiniti, by poměry po feriích tak neutěšené nebyly a že bych rád k tomu přispěl.
Prosil bych, byste tento list pokládal za intimní a jen Vám určený. Píši z vlastní iniciativy, ale ovšem pod dojmem té rozmluvy. A prosím, až mi psáti budete, abyste se laskavě i o tom vyslovil, zdali nějaký snesitelný modus vivendi by dle Vašeho mínění v budoucnosti možným byl.
Co se mne týče, měl bych za to, že by se v polemice, jejíž hlavní kazy jsou Otevřený l. a Obrana pokračovati nemusilo a nemělo, aspoň ne bez nových podnětů. To by byl první krok.
U nás nic nového. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Váš Goll

Archiv Masarykova ústavu


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná