Zdeněk Nejedlý
T. G. Masaryk
1930 - 1937

Nepřišel jsem zákon rušit, ale naplnit.
(Ev. sv. Matouše, 5, 17)


Zdeněk Nejedlý
T. G. Masaryk
Kniha první 1850-1882
V Praze 1930.

Předmluva
Úvod
Prameny a literatura

Kniha první.
Doba příprav.
1850 - 1882
Vstup
I. Dětství na Slovácku
II. Základy společnosti
III. První zápasy
U pramenů poznání.
1865 - 1882
IV. Na gymnasiu v Brně
V. Na studiích ve Vídni
VI. Filosofie I.
VII. Filosofie II.
VIII.    Brentano
IX. Doktorem filosofie

Konec dílu prvního části první.


Zdeněk Nejedlý
T. G. Masaryk

Knihy první část druhá.
V Praze 1931.

Předmluva
V českém světě
I. Problém národnosti
II. Akademický spolek
III. A. V. Šembera
IV. První výhledy I.
V. První výhledy II.
VI. Mladá Morava I.
VII. Mladá Morava II.
VIII.    První práce
Ve světě.
IX. Do světa. Italie
X. Na universitě v Lipsku
XI. Protestantismus
XII. Ohlasy z Čech
XIII. Sociologie
XIV. Krise
XV. Charlie Garriguová
Závěr

ukázky z textu:

Strana 62:   Šembera
Když r. 1860 posílal Šembera 15-letého syna s kamarádem Fr. Jaroslavem Kubíčkem do Prahy, napsal Hankovi dopis (15.VIII.1860): "Prosím, byste oběma hlavní památky literatury staročeské, památky pohanské atd. dobrotivě ukázati ráčil. Může-li se to bez nesnáze státi, račte dovoliti, aby rukopisů Zelenohorského a Kralodvorského dotknouti a pozorně na ně podívati se mohli."

Strana 96:   Gebauer
Jan Gebauer, žák Hattalův, přichází v červnu 1866 do Vídně a zde u Šembery skládá zkoušky - klausurní i ústní. Za klausurní práci dostal G. od Šembery thema z Rukopisů: "Které básně obsahuje Rukopis Královédvorský a jsou básně tyto sepsány v jedné a téže době, anebo v dobách rozličných?"
[viz též Gebauerová Marie: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera, díl I. s. 78]


Zdeněk Nejedlý
T. G. Masaryk
II.
V Praze 1932.

I. Opět ve Vídni
II. Amerika. Sňatek
III. V boji o existenci
IV. Sebevražda I.
V. Sebevražda II.
VI. Docentura. Filosofie
VII. Hume
VIII.    V českém světě
IX. Česká politika
X. První boj o Rukopisy I.
XI. První boj o Rukopisy II.
XII. Protestantem
XIII. Další práce
XIV. Do Prahy
Dodatky


Zdeněk Nejedlý
T. G. Masaryk
III.  1882-1886
V Praze 1935.

Předmluva
Na pražské universitě
I. Vstup
II. Na nové universitě
III. V profesorském sboru
IV. Profesoři
V. Filosofie
VI. Studentstvo
VII. Za katedrou
VIII.    Dějiny filosofie
IX. Theoretická filosofie
X. Praktická filosofie I. Člověk
XI. Praktická filosofie II. Pohlavní život
XII. Praktická filosofie III. Společnost
XIII. Praktická filosofie IV. Řád společenský
XIV. Závěr


Zdeněk Nejedlý
T. G. Masaryk
IV.
V Praze 1937.

Předmluva
První výboje
I. Mladí na universitě I.
II. Mladí na universitě II.
III. Athenaeum I.
IV. Athenaeum II.
V. Nová vědecká organisace
VI. Mimo universitu
VII. Konkrétná logika I.
VIII.    Konkrétná logika II.
IX. Menší práce I.
X. Menší práce II.
XI. Nejmladší. Jiné fakulty
XII. Miroslav Tyrš
Doslov

ukázka z textu:

Strana 43:   Kalousek
Když Gebauer začal shledávat místa v nichž se Rukopis shoduje s chybnou gramatikou Hankovou, vynašel K. proti tomu místa, v nichž se s Hankou neshoduje.


T. G. Masaryk
napsal Zdeněk Nejedlý. Vyšlo v pěti svazcích - díl I/1, I/2, II, III, a IV (Praha 1930-1937) - nedokončeno. Nákladem Melantricha, a.s.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná