Boj o Rukopisy - po 25 letech.
Č A S
středa 15. února 1911

Strana 7:

Před 25 lety.

Ve sporu a boji o rukopisy Královédvorský a Zelenohorský pociťoval jsem především mravní význam pro náš národ, totiž že vynikající spisovatelé chtěli národu pomoci nepravdou, lží. Lež bývá zbraní slabého, potlačeného, a lež sama je slabá. Jest sebeklamem, sebeobelháváním. Falešné rukopisy nám nepomohly. Přímo úžasem mne naplňovaly důkazy obhájců, že podvrhy jsou základem všeho našeho kulturního úsilí; že se bez nich propadneme. Obhájcové to pojímali docela materialisticky - speciálně tato nekritičnost mne dráždívala. Ze samého počátku jsem rukopisný boj posuzoval symptomaticky: jelikož jsme v důležitém oboru duchovním prokázali takové slabosti, jaký byl a je náš stav celkový, jak dovedeme myslit a usilovat v oborech jiných a zejména také prakticky? Neodpovídá falešnosti rukopisné falešnost politická, hospodářská atd.? Odtud úsilí moje po kritické revisi našeho snažení obrodního, o snažení vědomější. Odtud pokračování ve filosofii historie Dobrovským a Kollárem započaté. Odtud další moje snahy sociální a politické. Odtud realism, jak jsem jej pojímal a posud pojímám.

Vídeň, 14. února 1911.
(Telefonem).
T. G. Masaryk.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná