Naše doba
revue pro vědu, umění a život sociální.
Vydavatel: Dr. Jos. Laichter
Redaktor: Prof. Dr. T. G. Masaryk
Ročník VII.
Praha 1900.

Z P R Á V Y
Strana 318:
V. Hanka se přiznal v spolufalšování RZho.

Už ho tedy mají, totiž spolufalšovatele rukopisů. Obhájcové posud se schovávali za otázku, kdo prý rukopisy mohl udělat? Teď tedy to již vědí: 62. řádka rukopisu Zelenohorského je nedopsaná a místo nevypsané textem je počmáráno pletivem rozmanitých červenou barvou dělaných čar. Na čáry ty podíval se pozorněji prof. Ladislav Dolanský (Filolog. Listy 1899, seš. 6.) a postřehl, že jsou to písmena, jedno přímo druhé převráceně postavené. Většina písmen je docela zřejmá a jdou po sobě takto: VHANKAFECIT = V. Hanka fecit = V. Hanka udělal. Jak se umělci podpisují na svá díla, tak "umělec" Hanka podepsal se na dílo své. Byl příliš ješitný a kritikou Dobrovského a j. pohněvaný, aby se takto nevymstil a světu neukázal, jaký je chlapík, když muže jako Palackého dovedl oklamat. Že se Hanka nevepsal na rukopis starý, patrno z toho, že jeho podpis, jak dokázala chemická zkouška Cordova (dobrozdání dne 2. ledna 1840), je stejného původu, jako ostatní litery červené. Podle této zkoušky jsou červené litery rumělkové tak staré jako inkoust; červeň rumělková byla prý v XII. st. obnovena suříkem a na konci rukopisu takové obnovení suříkem učiněno ještě v stoletích pozdějších. To Cordovo století XII. a dřívější je ovšem století XIX. a Hanka tedy falsatorem; větším dílem spolufalšovatelem, že totiž text psal a maloval, kdežto básně složil asi Linda.

(nepodepsáno)

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná