VŮDCE GENERACÍ
Díl první.
Masarykův sborník
časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka
Praha 1930-1931.

Strana 256 až 281:
O Masarykovu filosofii našich dějin
(F. M. Bartoš)

V myšlenkovém díle Masarykově, tak bohatém a mnohostranném, zaujímá pojetí našich dějin místo zvláště významné. Je to zjev vzácný a pozoruhodný: Masaryk, profesor filosofie, politik a nakonec státník, doznává sám, že rozhodujícími pro jeho vývoj a všechen směr jeho života byly dějiny.
...

Strana 271:

V závěrečné husitské studii ... vykládá sedmdesátiletý Palacký znovu zanedbanost dějin naší reformace hlavně útlakem censury, neboť "s předu již stíhala klatba vše, cokoli uchylovalo se s předepsané dráhy". Toť zároveň odpověď Pekařovu výkladu o tom, jak v době před rokem 1848 tonula prý všecka naše literatura v ovzduší romantiky a opíjela se radostným studiem staroslovanské idyly, nemajíc prý tušení o velikosti českých dějin v době husitské. Kdyby prý to tušení byla měla, nebyli by Hanka a jeho druhové padělali Rukopisy. Vysvětlení je daleko jednodušší. Stačí jen připomenout na příklad historii oslavné kantáty na Žižkovo vítězství na Vítkově, složené roku 1817 mladým Františkem Šírem (Antonín Truhlář, František Šír, 1882; 12, 24). Je to významný dokument obdivu mladého buditelského pokolení pro husitskou dobu a jejího velikého bohatýra. Byla ovšem rozšiřována pouze rukopisně a hudební provedení (hudbu složil skladatel Max Kníže) se ukázalo nemožným. Báseň směla potom vyjíti po letech, ale teprve, když byla předložena censuře ne jako Bitva na Žižkově, nýbrž s názvem Hon Jaroslava na Tatary u Olomouce, v kterémžto přepracování byl refrén: "Toť jest Žižka, vůdce a ředitel náš" nahrazen slovy: "Toť jest Hvězdohorský" (Šternberk) ... A ještě černý censor, pověstný křižovník Zimmermann, vymýtil všude slovo "svoboda" a "tyran". A táž censura donutila Václava anku, že svoji "Husitskou" vydal za píseň století patnáctého. (Stanislav Souček: Dvě pozdní mystifikace Hankovy, 1924).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná