VŮDCE GENERACÍ
Díl druhý.
Masarykův sborník
časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka
Praha 1930-1931.

Strana 393 až 423:
Masaryk novinář
(Oskar Butter)

Prvé české práce publicistické, uveřejněné před příchodem do Prahy, jsou významným dokladem Masarykova pevného názoru na svět, život a politiku, s nímž přicházel do Prahy. Když přišel do Prahy 1882, šlo mu v prvé řadě o organisaci vědecké a literární práce. Nejsa spokojen s našimi časopisy s tohoto hlediska, získal nakladatele Ottu pro vydávání vědecké revue, která začala vycházet 15. srpna 1883 pod názvem Athenaeum, listy pro literaturu a kritiku vědeckou, jejímž "redaktorem en chef" se stal Masaryk sám. Působení nové revue bylo v našich poměrech opravdu revoluční a vyvrcholilo rukopisným bojem, jehož vědeckým orgánem se právě Athenaeum stalo.
Rukopisným bojem Masaryk ukázal na sociální a politický úkol theoretické práce vědecké: o potřebách národa náležitě přemýšlet a o nich národ poučovat veřejnou diskusí.
Rukopisným bojem zahajuje Masaryk svou politickou aktivitu v české veřejnosti: zahajuje ji způsobem, jímž spojuje rovnocenně vědu, politiku a publicistiku. Rukopisným bojem vědeckým bylo vybojováno u nás právo na svobodu myšlení, právo "kritickým okem se dívat na vývoj a byt národa". Rukopisný boj byl bojem politickým: "poznali jsme, že jen studiem a pozorováním vlastního života dá se dělat politika skutečně rozumná". Výsledek rukopisného boje je odsouzením a porážkou tajné diplomacie, augurství a nesmyslné nedůtklivosti v politice, jež vedou k tomu, že "konec konců pak v celém národě nikdo není věcně připraven pro to, co ho čeká ... a v nejzávažnějších záležitostech vlastně pohodlnost rozhoduje, kde by rozhodovati měla vědecky a kriticky protříbená teorie ..." (Maaryk v Athenaeu 1886, 216). Rukopisný boj byl bojem za svobodu vědeckého myšlení, za vědecký základ praktické politiky, za svobodu veřejné diskuse. Masaryk tu vystupuje souběžně a neodlišně jako vědec, politik a žurnalista. Cítil dobře nerovnost zápasu, maje k útoku a obarně proti dennímu tisku pouze - odborný měsíčník vědecký. Masaryk proto hledal již tehdy vhodné tribuny žurnalistické, jíž by mohl vykonávat větší vliv na veřejný život.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná