Jan Vrzalík
Náčelník spiknutí proti Rukopisům.
1961

      O b s a h:
      Předmluva  (2 s.)
  1. Co předcházelo?  (26 s.)
  2. Gebauer obhajuje pravost Rukopisů  (6 s.)
  3. Gebauerova skepse a Hattalova jistota  (12 s.)
  4. Příprava spiknutí proti RKZ  (9 s.)
  5. Zahájení útoku na české literární palladium  (16 s.)
  6. Od Gebauera odstupují přátelé  (14 s.)
  7. Osobní zájmy a nevraživosti  (15 s.)
  8. Athenaeum  (12 + 2 s.)
  9. Obránci překvapeni, ale nezmateni  (22 + 2 s.)
10. Osvěta  (21 s.)
11. ČČM  (4 s.)
12. Národní listy  (50 + 1 s.)
13. Deníky národní strany. Anketa Hlasu Národa  (21 s.)
14. Spisovatelé  (19 s.)
15. Mimočeští odpůrci  (23 s.)
16. Zabij ho zabij!  (25 s.)
17. Calumnior, ergo sum!  (79 s.)
18. Calumniare audacter, semper aliquid haeret!  (50 s.)
19. Filologické domněnky  (16 + 5 s.)
20. Chemické skutečnosti  (58 s.)
21. Vědecké instituce  (15 s.)
22. Katastrofa  (23 s.)
23. Co následovalo  (135 s.)
24. Slovanský genius lži?  (29 s.)


Náčelník spiknutí proti Rukopisům.
Masarykovo úsilí o prokázání padělanosti RKZ r. 1886-93 a tajná podpora vídeňské vlády. Rukopis, Strakonice 16. září 1961. Celkem 700 strojopisných stran.

Literární archiv PNP   [pozůstalost Jana Vrzalíka]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná