Výstava malířské školy Christiana Rubena (1805—1875)

Radomil Šolc
Belveder -- 28. září a 1. prosince 1996.

Po dlouhých desetiletích jsme konečně zase mohli spatřit všech čtrnáct monumentálních nástěnných obrazů z let 1849-65, umístěných v prvním patře letohrádku královny Anny: jsou stěžejní součástí výstavy "Historická malba v Čechách -- škola Christiana Rubena, ke 200. výročí založení obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách".

Ruben, ředitel malířské akademie v Praze, kde působil v letech 1841--52, jehož vliv na české malíře ona léta ještě přesahoval, ač původem Němec a Prus (1805--1875), chtěl tímto rozsáhlým cyklem zachytit všechny významné události českých dějin. Ale při neoabsolutistické cenzuře z něj zbyly jen prohabsburské náměty a politicky neškodné výjevy předhusitské doby -- i když v nich můžeme "mezi řádky" cítit i vlastenecké zrnko. Podle učitelových skic malby realizovali jeho čeští žáci. Rukopisů by se mohl mezi nimi vzdáleně dotýkat jenom rytířský výjev z posledního roku vlády Přemysla Otakara I., kdy byly do našeho království uvedeny turnaje, o nichž je zmínka v Luboru a Ludiši.

V přízemí letohrádku jsou umístěny práce se vztahem k uvedeným tématům, zde mnohdy představené poprvé. Mimo jiné mezi nimi vidíme i originální ilustrace RK od Karla Svobody (1824--1870):
Záboj v úvalu(1840), Beneš(1865) a Jahody (1853). Slavné kresby Josefa Mánesa (1820--1871) jsou tu zastoupeny jenom kresbou O velkém pobití (1843) a Václav Levý (1820--1870) ladnou sochou pěvce Lumíra (1848).