Heart of Europe

Heart of Europe, Srdce Evropy, propagační časopis, má v inzertní části pro podzim 2001 otištěnu pozvánku do turnovského muzea, současně oslavujícího 115 let svého trvání. Poutačem je slavný obraz - malovaný pro Jubilejní výstavu v Praze 1891 - inspirovaný básní RK, o vítězství Beneše Heřmanóva nad Sasíky, kladeného k roku 1203. Doprovází jej text:

"Gallery - Panoramic painting by Mikoláš Aleš: The Massacre of Saxons below Hrubá Skála /10 x 8,5 m/."

Pod tímto rozměrným plátnem, dnes umístěným v muzejním amfiteátru, měla také ČSR svoji přednášku v říjnu 1995 (viz ZČSR č. 1/V.)

14. 9. 2001 -rš-