Vyšehrad ve staletích

"pohled na současnou architekturu královského sídla ve Vyšehradě". Výstava je otevřena v Galerii Vyšehrad do 30. září 2001.

Milovník naší historie i světové kultury Vladimír Pechar (nar. 1931 v Příbrami), zde vystavuje svůj poslední cyklus, čtvrtstovku výrazných obrazů, doplněný svými staršími "portréty" Libuše, Přemysla a krále Vratislava s příslušnými atributy.

Předejme slovo přednímu pracovníkovi Archeologického ústavu AVČR, který při slavnostním zahájení výstavy pravil mj.:

"Česká raná historie byla inspirací k vytvoření dlouhé řady postav, které vytvářely naše národní dějiny. Nadživotní tváře čtyřiceti mýtických i reálných postav jsou galerií, která není náhodným počinem autorovým, ale vypovídá o jeho hlubokém zájmu o dění v našich zemích, v době, kdy se rodila naše historie. ... V současné výstavě autor vyjádřil svůj obdiv, úctu a lásku ke staletím, po které architektonický areál vznikal. ... Je jen málo míst, která jsou národem ctěna, jako to, která si vybrali naši předkové na onom vysokém skalnatém ostrohu nad mohutnou Vltavou.

I pragmatická současnost považuje Vyšehrad za jedno z mála dosud posvátných míst našeho národa, a není náhodou v dnešní společnosti, kdy mnozí propadli rytmu konzumního světa, že jiní hledají pocit zakotvení a jistoty, a nacházejí ji právě na Vyšehradě, v jeho geniu loci..."

Tolik Bořivoj Nechvátal. Svoje vážná slova doplňuje ještě zmínkou o Keltech, kteří jsou sem mnohými nelogicky umísťováni v duchu módní vlny. Ti mají svoje slavné oppidum na Hradišti nad Závistí u Zbraslavi, jednom z největších v Evropě, asi z druhého století po Kr.

Vernisáž byla uzavřena zatím nezmíněnou Libuší - jejím proroctvím z Jiráskových Starých pověstí. "Nebude nad vlastí noc bez konce. Vzejde zas jasný den, vzejde zas blaho mému národu."

14. 9. 2001 -rš-