Další podezírané památky

Při posuzování pravosti RKZ bývá brán zřetel na další rukopisy, které byly objeveny na počátku 19. století. Nejznámější a také nejvíce diskutované jsou tyto:

V tomto oddíle stránek budou dle možností postupně shromážděny všechny podstatné informace o uvedených památkách. Jejich souhrnná dokumentace barevnou fotografií nebyla oficiální vědou dosud podána. Musíme s politováním konstatovat, že Sborník ČSAV z roku 1969 nepřinesl žádnou obrazovou dokumentaci zmíněných památek a nepodrobil je rozboru, jak je pro komplexní analýzu RKZ žádoucí.