Fakta o Protokolech RKZ

J.Urban -- K.Nesměrák

Ediční poznámka k hypertextu

Předmluva
Příčiny a okolnosti nového průzkumu RKZ
Oponentura Kriminalistického ústavu v roce 1975
Poznámky k oponentuře KÚ z roku 1975
Stanovisko Národního muzea
Poznámky k činnosti muzejní komise
Na úvod rozborům rukopisné obrany
Rozbor Protokolu o zkoumání RZ
Rozbor Protokolu o zkoumání RK
Rozbor Protokolu o zkoumání MPKV
Hmotný průzkum MPKV a PV a jeho nedostatky
Shrnutí
Přílohy