Dokumenty z Knihomola

Vojtěchovy průzkumné snímky RZ byly nejprve zveřejněny
v roce 1927 v časopise Knihomol, Číslo 2-3, str. 25.

Text Vojtěchova článku:

Dr.V. Vojtěch:
DOKUMENTÁRNÍ   FOTOGRAFIE

Byv vybídnut váženým a milým přítelem, redaktorem tohoto listu, abych napsal článek o dokumentární fotografii, používám této příležitosti, abych řekl několik slov o tom, k čemu se fotografie používá při zkoumání starých rukopisů a doprovodil svůj článek praktickými ukázkami, které jsem měl příležitost r. 1914 na tzv. "zelenohorském rukopisu" zhotoviti, jež dosud nebyly publikovány a budou jistě čtenáře zajímati.
...