Rukopis Kralodvorský,
i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně.
Vydánie jedenácté.
V Praze 1853.

RUKOPIS KRALODVORSKÝ.
  Strana
Facsimile.
Titulní list. 1
Připomenutí. 3 až 8
Oldřich i Boleslav. 9 až 11
Beneš Hermanov. 11 až 14
Jaroslav. 15 až 26
Čestmír i Vlaslav. 26 až 35
Ludiše i Lubor. 35 až 40
Záboj, Slavoj a Ludiek. 41 až 50
Zbyhoň. 50 až 53
Kytice. 53
Jahody. 54 až 55
Jelen. 56 až 57
Róže. 57 až 58
Zezhulice. 58
Opuščená. 59
Skrivánek. 60
Zakrakoce v hradě vr(an)... 60
Sněm. 61
Lubušin súd. 61 až 66
Píseň pod Vyšegradem. 66
Píseň krále Václava I. 67 až 68
Objasnění nepovědomějších slov. 69
Obsah. 70


RUKOPIS KRALODVORSKÝ,
i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie jedenácté Váceslava Hanky, rytíře řádu sv. Vladimíra, komandéra řádu sv. Anny, bibliothekáře Národnieho museum. V Praze 1853. Nákladem vydavatelovým. Tisk c.k. dvorní knihtiskárny synů Bohumila Haase. Formát 14 x 9 cm. Počet stran 70.

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [sign. P-025]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná