Působení spisovatele Ivanova


Rukopisné dění bylo v druhé polovině 20. století výrazně ovlivněno aktivitou spisovatele Miroslava Ivanova. Na těchto stránkách budou shrnuty materiály, které se k jeho činnosti vážou.

Fakta o zkoumání RKZ tzv. Ivanovovým týmem

Hypertextové Protokoly

Stručné poučení o Protokolech Ivanovova týmu

Hmotný průzkum RKZ. Přednáška ve Společnosti přátel starožitností

Záznam diskuse z oponentního řízení 1975