Zprávy České společnosti rukopisné, IV. řada

Číslo (1)   (vyšlo 1.12.1947, 26 str.)
o b s a h: Místo úvodu; Zpráva o XIII. řádné valné hromadě; Historie zákazu časopisu Společnosti; Chemie o Rukopisech; Zpráva o Rukopisu Chebském; Na paměť Josefa Ladislava Píče; Sto let od úmrtí Josefa Jungmanna; Jubilejní vzpomínka na historika Dra J. Slavíka; Rukopisy a Sir John Bowring; Úlehlovy studie slovanských národních písní ; Drobné zprávy: In memoriam B. Říhy; Jubileum 130. výročí nalezení RK; Monolog prof. Dra F. M. Bartoše; Pravda vítězí; České vítězství nad Tatary.

Číslo (2)   (vyšlo 1.11.1948, 10 str.)
o b s a h: Na paměť univ. prof. Dra Viktorina Vojtěcha; + Ing. arch. Dr tech. Vladimír Zákrejs; Zpráva o XIV. řádné valné hromadě; Různé zprávy: Posmrtná pocta; Přednáškový večer; Zprávy a sdělení Společnosti; Reprodukce Alšovy kresby RK.

Číslo (3)   (vyšlo březen 1949, 9 str.)
o b s a h: Nové objevy v oboru starožitností slovanských a jejich poměr k Rukopisům; Stopadesáté výročí narozenin F. L. Čelakovského; Drobné zprávy: Poděkování; Rozluštění zbytků latinského nápisu v Betlémské kapli.

Číslo (4)   (vyšlo 1.12.1949, 16 str.)
o b s a h: Zpráva o XV. řádné valné hromadě ČSR; František Palacký a jeho vztah k Rukopisům; Augustin Karel Josef Corda - k stočtyřicátému výročí jeho narození a k stému výročí jeho smrti; Okolky u písma železitého; Záhadné značky v Rukopise Zelenohorském; Záře nad pohanstvem.

Číslo (5)   (vyšlo duben 1950, 15 str.)
o b s a h: Některé výsledky nejnovějších archeologických výzkumů v našich zemích a jejich poměr k RZK; Podstata písma starých rukopisů; Náš Žalov: + Bohumil Smrčka; + prof. Dr Vlastimil Blažek.

Číslo (6)   (vyšlo listopad 1950, 15 str.)
o b s a h: Za předsedou Ing. Vilémem Götzlem; Základy sociálního zřízení starých Slovanů českých a RZK; Brody vletořečné; Zpráva o XVI. řádné valné hromadě ČSR.

Číslo (7)   (vyšlo 1.12.1951, 11 str.)
o b s a h: Zpráva o XVII. řádné valné hromadě ČSR; Neznámý Jan Neruda; Čtyřicet let od smrti prof. Dra Ladislava Píče; Reorganisace spolkového života.

(řada IV.  celkem 102 stran)


Výběr ze Zpráv ČSR - řada 4

Obsah Místo úvodu. Zpráva o XIII. řádné valné hromadě. Historie zákazu časopisu Společnosti. Chemie o Rukopisech. Rukopis Chebský. Sté výročí narozenin prof. Dra J. L. Píče. Sté Výročí úmrtí Josefa Jungmanna. Jubilejní vzpomínka na historika Dra J. Slavíka. Rukopisy a Sir John Bowring. Úlehlovy studie slovanských národních písní. Drobné zprávy. prosinec 1947, prosinec 1949