FRONTA
nezávislý týdeník
Odpovědný redaktor: Karel Horký
Majitel a vyd. Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze.

Ročník I.  (1927 - 1928)
Číslo 1  (6.5.1927)
Číslo 8  (24.6.1927)
str. 119 až 120"Nemůže být ani řeči ..."   (Viktor Dyk)
Číslo 49  (3.5.1928)
str. 782"Národní Listy" proti prof. Marešovi?
Nakladatelství A. Neuberta vydalo právě z pera prof. dra. F. Mareše vědecké pojednání "Klamnost důkazů podvržení rukopisů královédvorského a zelenohorského", a inserujíc tuto knihu i v jiných čelných denních listech, zadalo insert i do "Národních Listů" pro přílohu "Knihy a čtenáři". K úžasu nakladatelovu Národní Listy zamítly uveřejnění tohoto insertu ve zmíněné příloze, stydíce se patrně za vědecké jméno muže, který už od dávných let je jedním z nejvýznačnějších politicko-kulturních předáků strany národně-demokratické. Nutno říci, že páteř Národních Listů je vskutku zvláštní...
4. str. obálkyinserát  Právě vyšlo:  Klamnost důkazů podvržení Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. Z Gebauerova poučení o padělaných Rukopisech z r. 1888 dovodil Dr. F. Mareš, profesor university Karlovy v. v.
Číslo 50  (10.5.1928)
3. str. obálky"Národní listy" odepřely uveřejniti ve své příloze Knihy a čtenáři tento insert:  -   Právě vyšlo:  Klamnost důkazů podvržení Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. Z Gebauerova poučení o padělaných Rukopisech z r. 1888 dovodil Dr. F. Mareš, profesor university Karlovy v. v.
Číslo 51  (17.5.1928)
3. str. obálky:  stejný inserát jako v č. 50
Číslo 52  (24.5.1928)
3. str. obálky:  stejný inserát jako v č. 50
Celý I. ročník má 832 stran.
FRONTA
nezávislý týdeník

Ročník II.  (1928 - 1929)
Číslo 1  (31.5.1928)
Číslo 43  (18.4.1929)
str. 684Masaryk o odnárodnění - smysl pro odpovědnost.
"Polední list" přinesl 11. dubna výňatky z Bráfových pamětí, které líčí spor Bráfův a Storchův s Masarykem o to, "stojí-li zápas o zachování naší národnosti za oběti, jež se mu přinášejí; nebylo-li by v kulturní příčině ...     ... získali bychom větší horizonty a t. p." (Sch.)
Číslo 47  (16.5.1929)
str. 745 až 746CAUSA MUNDUS II.
Podivno, tak těžký fascikl - a mně se zdálo, že má nápadnou podobnost s tenoučkou brožurkou, která nedávno se ocitla na mém psacím stole a má titul: Boj proti Rukopisům. A podtitul: Uzavírá dr. Fr. Mareš k oslavě svatováclavského millenia.
.......
Poznovu probíraje se Marešovým sešitkem, v duchu se ptám, kde se vzala ta nevídaná síla vášně, jež byla v rukopisných bojích.
.......
Nemám odvahy neskloniti se před prohlášením 33 autorit, které vyřkly svoje poslední odvrhující slovo o pravosti rukopisů, ale nelze mi také s kloboukem na hlavě pominouti živý hrob muže, který z veřejných zastánců staročeských památek zbyl jediný a poslední. Jeho osud je krutý, ale jeho pře byla velkolepá a čestná.
.......
Číslo 52  (20.6.1929)
Celý II. ročník má 828 stran.
FRONTA
nezávislý týdeník

Ročník III.  (1929 - 1930)
Číslo 1  (17.10.1929)
Číslo 52  (27.11.1930)
V tomto ročníku jsem nenašel žádný rkp. článek; celý III. ročník má 832 stran.
FRONTA
nezávislý týdeník
redaktor: Karel Horký
nakladatel: Karel Horký, Praha II., Školská ul. 10a

Ročník IV.  (1930 - 1931)
Číslo 1  (4.12.1930)
Číslo 48  (21.1.1932)
Feuilleton.  str. 755 až 756Nerozřezané  (Karel Horký)
.......
Karel Horký cituje ze spisku prof. Arnošta Krause "Vědecké methody pana profesora Dra. Fr. Mareše" pasáž o Masarykovi...
Číslo 52  (18.2.1932)
Celý ročník celkem 820 stran.
FRONTA
nezávislý týdeník

Ročník V.  (1932 - 1933)
Číslo 1.  (25.2.1932)
Číslo 9.  (21.4.1932)
str. 134 až 136Prosba věkovitého starce k české vědě.   (Má závěť k rukopisným bojům.)  (Jan Ev. Hanka)
Uveřejňujeme rádi těchto několik kapitol osmdesátiletého starce, který jinak se nám zdá býti ještě docela čiperný. Jeho pseudonym, doufáme, bude snadno rozluštěn všemi, kdož dovedli odhalit Váceslava Hanku.
Redakce.

I. Úvodem.
II. O starých lidech.
III. Něco o Krausovi.
Číslo 10.  (28.4.1932)
str. 150 až 152:Prosba věkovitého starce k české vědě.   (Má závěť k rukopisným bojům.)  (Jan Ev. Hanka)
IV. Realisté nerealisté
V. Hanka fecit
VI. Berlínská modř
VII. Historický důkaz
VIII. Proužkový důkaz
IX. Důkaz mravní
Boj o Rukopisy jest otázka mravní a v boji rukopisném byly mravy zoceleny k nevíře.
Proto uvěříme doslova ujišťování Krausovu, že ten t. zv. septimán nezavinil smrt Píčovu, ani ji neuspíšil. A musíme Krausovi věřit, když sám píše, jak to bylo:
1. "Prohodil jsem k svému hochovi: Píč hájí Rukopis Královédvorský důvody, které ty bys dovedl vyvrátit."
2. "Jiřík napsal pak tuto odpověď na některé námitky Píčovy."
3. "Přece jsem neodolal a zastavil se u Beauforta v redakci Času, kde Herben s úsměvem přijal článek."
Jsme lidé dobré vůle a béřeme to na vědomí.
Číslo 11.  (5.5.1932)
Z domova.  str. 172:Do Českých Budějovic!  Kulturní odbor P. K. Vlajka v Praze pořádá třetí vědeckou přednášku univ. prof. dra. Frant. Mareše na tema: "Nynější stav otázky rukopisné", ve čtvrtek dne 12. května o 1/2 8. hod. večer v Besedním sále v Českých Budějovicích. Očekává se, že občané Čes. Budějovic a okolí nedají si ujíti příležitost, aby vyslechli názory velkého filosofa a vědce.
Číslo 12.  (12.5.1932)
str. 183 až 184:Prosba věkovitého starce k české vědě.   (Má závěť k rukopisným bojům.)  (Jan Ev. Hanka)
X. Něco o Flajšhansovi.
Číslo 13.  (19.5.1932)
str. 199 až 200:Prosba věkovitého starce k české vědě.   (Má závěť k rukopisným bojům.)  (Jan Ev. Hanka)
XI. Básník nebásník Hanka.
Číslo 14.  (26.5.1932)
str. 211 až 213:Prosba věkovitého starce k české vědě.   (Má závěť k rukopisným bojům.)  (Jan Ev. Hanka)
XII. Prosba k české vědě.
.......
Všechno na světě dovede český národ, ale přiznati se k chybě, to nedovede.
Nepatrné pergamenové lístky, s textem slátaným od Hanky, ty že by měly takovou magickou sílu? Radostně se poddávají objektivu fotografickému, všemožným X paprskům a vycházejí bez nejmenší známky podvrženosti! Nabízejí se zkoumání chemickému a jakémukoli jinému materiálnímu! To není dosti nevývratný duch, který tu mluví? Či mají sloužit jen k tomu, aby se dokázalo také na případě Rkp., že legendu zabít je těžší nežli ji vytvořit? Vždyť to my rádi věříme a odjinud již nevývratně známe! Naše samostatnost zavazuje, aby každý přišel na své! Přijde každý a proto:
Vraťte Rkp. zase do veřejné vitriny a opatřte nápisem: Stvořil neznámý genius! S tím dnes může souhlasit každý!
Číslo 28.  (3.11.1932)
str. 437 až 438:K sedmdesátým pátým narozeninám prof. Dr. F. Mareše. (Jaroslav Slavata)
Číslo 29.  (10.11.1932)
str. 451 až 453:Napoleon - A Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (Jan Ev. Hanka)
(recenze Sborníku Napoleonského od Dra. J. M. Augusty)
Dr. Augusta napsal:
- str. 87: Jaroslav ze Šternberka, vítěz nad Tatary, je právě zosobněním císaře Napoleona.
Číslo 35.  (22.12.1932)
str. 546 až 549:2 x 2 = 4. (K založení Československé Společnosti Rukopisné.) (Jan Ev. Hanka)
Dne 20. listopadu 1932 byla založena Čsl. Společnost Rukopisná.
J. E. H. komentuje zprávy tisku o založení:
- 22.11. Právo Lidu (... i nesmysl má tendenci, ... Mareš, Rubeška, Nušl se dělají směšnými - poněvadž nejsou filologové)
- 23.11. Nár. Osvobození "To se nasmějeme, až začnou" (... v té ČSR není ani jeden filolog vážnějšího jména, jen jinak úctyhodní dědečkové ...)
- 24.11. Nová Doba plzeňská (Vteřiny: Dědečkové chtějí býti důležití, ale budou se blamovat. Žádný odborník se k jejich pokusu nepropůjčil.)
Číslo 37.  (5.1.1933)
Doba a my  str. 582 až 583:Profesor Mareš ještě nesložil zbraně
Naopak, obklopen novým českým mládím, jež se vymklo realistickým bohům, a cítí se stále silnějším ve svém zápase, chystá novou knihu o Rukopisech, jež v nejbližší době vyjde v nově založeném nakladatelství "Osvěta". Kniha bude mít titul "Marnost bojů proti Rukopisům Královédvorskému a Zelenohorskému" - a níže otiskujeme z ní ukázkou předmluvu.
Číslo 39.  (19.1.1933)
str. 612 až 614:Gebauer, kouzel zbavený.  (Svědectví Marie Gebauerové o RKZ.)  (Jan Ev. Hanka)
Studie J.E.H. ke knize Marie Gebauerové "Vzpomínky na Jana Gebauera".
Číslo 40.  (26.1.1933)
str. 630 až 633:Gebauer, kouzel zbavený.  (Svědectví Marie Gebauerové o RKZ.)  (Jan Ev. Hanka)
Číslo 42.  (9.2.1933)
str. 663 až 664:Hanušiana.  Literární groteska.   (J. Hanuš: Rukopisové RKZ. Památka XIX. věku. Vyšlo 1911.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 43.  (16.2.1933)
str. 675 až 676:Puč v Československu.  (Jaroslav Slavata)
....
v kapsách zatčených kromě podobizen gen. Gajdy nenalezena aspoň nějaká brošura prof. dr. Mareše; přes to však provedena policejní prohlídka u pokladníka Rukopisné společnosti ...
Z A B A V E N O.

str. 680 až 681:Hanušiana.  Literární groteska.   (J. Hanuš: Rukopisové RKZ. Památka XIX. věku. Vyšlo 1911.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 44.  (23.2.1933)
str. 697 až 698:Hanušiana.  Literární groteska.   (J. Hanuš: Rukopisové RKZ. Památka XIX. věku. Vyšlo 1911.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 45.  (2.3.1933)
str. 711 až 712:Hanušiana.  Literární groteska.   (J. Hanuš: Rukopisové RKZ. Památka XIX. věku. Vyšlo 1911.)   (Jan Ev. Hanka)
Zasláno.  str. 716: Vybízím tímto pp. prof. Flajšhansa a Pekaře, aby opravili svůj náhled o "táboře" jako důkazu nepravosti RK, poněvadž bych jinak přišel se svými výzkumy (z vědoucí ciziny) a to by bylo pro českou vědu velmi nepříjemné. (Jan Ev. Hanka).
Číslo 46.  (9.3.1933)
str. 726 až 729:Hanušiana.  Literární groteska.   (J. Hanuš: Rukopisové RKZ. Památka XIX. věku. Vyšlo 1911.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 47.  (16.3.1933)
Z fronty čtenářů.  str. 742:Humanita v kombiné.  Zajímám se jako venkovský student o spor rukopisný a rád jsem se i poučil z článečku pana "ina" v Českém Slově z 3.3.33, proč jsou Rukopisy podvrženy. ... M. Opatrný, studující.
str. 743 až 746:PLZEN.  (Do třetice: Hanka fecit.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 48.  (23.3.1933)
str. 761 až 762:Ze zákulisí boje o RKZ.  (Jaroslav Slavata)
Číslo 49.  (30.3.1933)
str. 774 až 776:Thoniania.  Čtení pro mladou generaci.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 50.  (6.4.1933)
str. 792 až 794:Básník nebásník aneb: Frintiana.   Kuriosita XX. věku.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 51.  (13.4.1933)
str. 806 až 808:Básník nebásník aneb: Frintiana.   Kuriosita XX. věku.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 52.  (20.4.1933)
Ročník V. - celkem 828 stran.
FRONTA
nezávislý týdeník
Redaktor: Karel Horký
Nakladatel: E. Horká, Praha III., Vlašská ul. 15

Ročník VI.  (1933 - 1934)
Číslo 1.  (27.4.1933)
str. 16::  dodatek k Hankově kapitole Thoniana.
Číslo 4.  (18.5.1933)
str. 57 až 58:Flajšhansiana.  Zázrak hostýnský.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 5.  (25.5.1933)
str. 71 až 73:Flajšhansiana.  Zázrak hostýnský.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 6.  (1.6.1933)
str. 86 až 88:Flajšhansiana.  Zázrak hostýnský.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 7.  (8.6.1933)
str. 102 až 103:Silentium.  (Po první dekádě.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 8.  (15.6.1933)
str. 121 až 123:Silentium.  (Po první dekádě.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 9.  (22.6.1933)
str. 136 až 138:Flajšhansiana.  Vražba.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 10.  (29.6.1933)
str. 152 až 154:Flajšhansiana.  Kytice.   (Jan Ev. Hanka)
str. 154 až 156:TGM a RKZ.  (Feuilleton.)   (Karel Horký)
Číslo 11.  (6.7.1933)
str. 171:V duchu a v pravdě.  (o chystané přednášce prof. Vrzalíka o RKZ v Hradci Králové)
Číslo 12.  (31.8.1933)
str. 179 až 182:O vejcích Kolumbových.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 13.  (7.9.1933)
str. 199 až 200:Sto nových námitek.  (Něco o začátcích bojů rukopisných.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 14.  (14.10.1933)
str. 212 až 214:Sto nových námitek.  (Něco o začátcích bojů rukopisných.)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 15.  (21.9.1933)
str. 226 až 228:Prof. Mareš účtuje.    (Jaroslav Slavata)
Číslo 16.  (28.9.1933)
str. 244 až 246:Sancta simplicitas.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 17.  (5.10.1933)
str. 262 až 264:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 18.  (12.10.1933)
str. 275 až 276:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 19.  (19.10.1933)
str. 297 až 298:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 20.  (26.10.1933)
str. 310 až 311:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 22.  (9.11.1933)
str. 341 až 343:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 23.  (16.11.1933)
str. 360 až 361:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 24.  (23.11.1933)
str. 373 až 374:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 25.  (30.11.1933)
str. 389 až 391:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 26.  (7.12.1933)
str. 407:Vrzalíkovo Poučení.   (Eugen Hrabě)
Číslo 27.  (14.12.1933)
str. 420 až 422:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 28.  (21.12.1933)
str. 438 až 441:Tábor.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 31.  (11.1.1934)
str. 489 až 490:Odborník.   (Dr. F. Mareš)
"Jeden z nejzávažnějších a nejpřesvědčivějších důkazů podvrženosti Rukopisu Královédvorského", nově objevený. (Jan Květ, archeolog NM - zpracoval iniciálky RK pro redakci Čs. bibliofila)
Číslo 32.  (18.1.1934)
str. 505 až 506:Odborník.   (Dr. F. Mareš)
Číslo 33.  (25.1.1934)
str. 521 až 522:Odborník.   (Dr. F. Mareš)
Číslo 34.  (1.2.1934)
str. 534 až 535:Odborník.   (Dr. F. Mareš)
Číslo 35.  (8.2.1934)
str. 551 až 552:Odborník.   (Dr. F. Mareš)
Číslo 36.  (15.2.1934)
str. 568 až 569:Slunce na záchodě aneb V zátiší kulturního Krähwinklu 1934.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 37.  (22.2.1934)
str. 581 až 582:Slunce na záchodě aneb V zátiší kulturního Krähwinklu 1934.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 41.  (22.3.1934)
str. 642 až 646:Nemesis aneb Made in Czechoslovakia.   (Jan Ev. Hanka)
str. 652:Rukopisy Královéhradecké.
Číslo 44.  (12.4.1934)
str. 690 až 693:Důkaz pro všechny aneb: Taškařičná brána poučení.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 45.  (19.4.1934)
str. 708 až 710:Gebauerova chemie aneb: Paradoxy duchové vědy.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 49.  (17.5.1934)
str. 770 až 772::  J. Ev. Hanka: Stovražba. (Knihovna kulturního odboru Vlajky, sv. II.)   (Prof. Dr. Fr. Mareš)
Číslo 51.  (31.5.1934)
str. 801 až 803:Poučení z berlínské modře.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 52.  (7.6.1934)
Ročník VI. - celkem 8xy stran.
FRONTA
nezávislý týdeník
Redaktor: Karel Horký
Nakladatel: E. Horká, Praha I., Masarykovo nábřeží 18

Ročník VII.  (1934 - 1935)
Číslo 1.  (1934)
Číslo 9.  (18.10.1934)
str. 112 až 113:AJTA aneb Rudiculus mus ve velkém dortu.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 12.  (8.11.1934)
str. 151 až 152:Apotheosa splasklé bubliny aneb: Činu třeba?   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 15.  (29.11.1934)
str. 186 až 188:Thesauros řeči české aneb od patnácti tišíc k pěti milionům.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 16.  (6.12.1934)
str. 200 až 201:Satira na vědeckou nevývratnost. (recenze knihy JEH: Stovražba, díl II.)   (Prof. Dr. Fr. Mareš)
Číslo 20.  (3.1.1935)
str. 246 až 247:Čapkiana.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 22.  (17.1.1935)
str. 268 až 269:O polemice jako uměleckém genru.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 23.  (24.1.1935)
str. 288:Debata o Rukopisech.
Dne 24. t.m. (ve čtvrtek) koná se ve velkém sále Měšťanské besedy přednáška o Rukopisech. Promluví prof. Mareš, prof. Vojtěch, prof. Vrzalík, a bude přečten dopis Jana Ev. Hanky, spolupracovníka našeho listu. Začátek schůze o půl osmé večer. Policie tentokrát přednášku dovolila, asi z ohledu na demokratický ruměnec Karla Čapka.
Číslo 24.  (31.1.1935)
str. 292 až 293:Důkaz s mokrého hadru.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 25.  (7.2.1935)
str. 305 až 306:Poslední vzdory.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 27.  (21.2.1935)
str. 334 až 335:"S. a s."   (Slovo a slovesnost)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 28.  (28.2.1935)
str. 343:Strašidlo RKZ.   (Inzerát v rámečku.)
Číslo 29.  (7.3.1935)
str. 357:Tedy přece Hanka fecit?   (Jan Vrzalík)
[Vatroslav Jagič v Archivu für sl. Phil. IX. str. 337-8:  "Nechte už konečně Hanku stranou a držte se věci, totiž památky samotné, dle udání staré. Hanka přece vydal mnoho staročeských textů např. ve svých Starobylých Skládáních, aniž by někomu dosud napadlo bráti proto jejich pravost v pochybnost."]
str. 358:Pepíkiana aneb předvolební kreslíř.   (J. O. Hahn)
Číslo 30.  (14.3.1935)
str. 367 až 368:Slovensko podvrhnuté.   (J. Dáždik)
Číslo 31.  (21.3.1935)
str. 376 až 377:Vědecké "bohužel".   (Karel Horký)
str. 378 až 379:Strašidla před poklady.   (recenze knihy JEH: Strašidlo RKZ)   (Prof. Dr. Fr. Mareš)
Číslo 32.  (28.3.1935)
str. 392 až 393:Jan Herben 1912.   (Michal Nermut)
str. 396:RKZ a dnešní jeho obhájci.   Přednáška L. Kunta ve Spolku posluchačů filosofie (22.III.)
Číslo 33.  (4.4.1935)
str. 400 až 401:Dopis prof. J. B. Kozákovi.   (Míla Havlíčková)
Číslo 35.  (18.4.1935)
str. 426 až 427:... púta si strhává.   (J. Dáždik)
Číslo 36.  (25.4.1935)
str. 436 až 437:Matěj Janeček z Holkovic. (Pojizerské listy - č. 41 J. V. Šimák: O Libušíně súdě)   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 37.  (2.5.1935)
str. 453 až 454:Špejbliana aneb: Kvintánská moudrost.   (F. X. Hons)
Číslo 40.  (23.5.1935)
str. 488 až 489:Popeliana aneb positivní negace. (soudružka J. Popelová)   (Míla Havlíčková)
Číslo 47.  (5.9.1935)
str. 570 až 572:Kuntiana aneb: Reddite ergo, quae dei, deo.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 52.  (10.10.1935)
Ročník VII. - celkem 636 stran.
FRONTA
nezávislý týdeník

Ročník VIII.  (1935 - 1936)
Číslo 1.  (17.10.1935)
Číslo 2.  (24.10.1935)
str. 23 až 24:"Podvrhy" u nás i jinde. Úřední Pražské Noviny, náhražka neslavně skončivší Československé Republiky, přinesly onehdy tuto zprávu: Hankovy literární podvrhy budou souborně vystaveny. Obnovený zájem o padělaný Rkp. Královédvorský a Zelenohorský vyvolal myšlenku ukázati širší veřejnosti literární podvrhy, které vzhotovil nebo dal vyhotoviti bibliotekář Václav Hanka. Výstavu umožní podporou I. třída České Akademie. - Ve zprávě takto sestavené je vysloveno jakési opovržení Hankovi. Není účelem těchto několika řádků rozbírati pravost Rukopisů (tomu věnovala Fronta snad celou čtvrtinu minulých dvou ročníků, kteréžto výlety do vědy znamenaly při omezeném rozsahu našeho listu přepych, s nímž i z jiných důvodů nežli technických se musíme nezbytně loučit - pozn. red.), avšak podívejme se, jak to s těmi "podvržníky" dopadlo jinde. V Budapešti stojí krásný pomník - Anonymu. To není žádný žert. Kapuce přikrývá hlavu sochy tak, že obličej je k nerozeznání. Tento neznámý muž jest autorem knihy nazvané Gesta Hungarorum, líčící hlavně stěhování Maďarů z pravlasti přes Rusko a Halič do Podunají ... ... (Anonymus, regis Belae notarius = Neznámý krále Bely notář).
... , ale o Hankovi, muži, jehož dopisy s přečetnými vynikajícími spisovateli, umělci a politiky slovanskými vydal profesor V. A. Francev r. 1905 v knize velkého formátu o 1300 stránkách a nazval Hanku slovanským konsulem v Praze, mělo by se snad již jednou psáti slušněji. Přijde možná doba, kdy v Praze bude postaven Hankovi pomník.
hdk

Číslo 9.  (12.12.1935)
str. 99 až 100:Herbeniana.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 10.  (19.12.1935)
str. 112 až 113:Herbeniana.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 11.  (26.12.1935)
str. 123 až 124:Herbeniana.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 13.  (9.1.1936)
str. 148 až 149:Herbeniana.   (Jan Ev. Hanka)
Číslo 23.  (19.3.1936)
str. 272:PODIVNÁ JE OTÁZKA, kterou jsem tyto dny četl v některých listech: zda prý budou Rukopisy "připuštěny" do obecních knihoven. Už to "připuštěny" mne zaráželo, protože to je slovo, kterého se užívá v plemenných stanicích. Ale hlavní věc: cožpak je vůbec potřeba nějakého úředního povolení, aby Rukopisy směly být zařazeny do obecních knihoven? Nikdy a nikde jsem ani nečetl ani neslyšel, že by Rukopisy byla knížka censurou zakázaná. A tak tedy záleží pouze na správě obecní knihovny, chce-li Rukopisy koupit a půjčovat. Jaký to má smysl dělat zakázanou věc z něčeho, co zakázáno není? Nevím dokonce ani, proč by Rukopisy nesměly býti zařazeny například i do žákovských knihoven. Záleží prostě na tom, kdo knihovnu spravuje, má tu trochu odvahy, které snad je - bohužel - k tomu potřeba.
Číslo 29.  (30.4.1936)
str. 344::  Redakční listárna. Z různých důvodů nemůžeme použít příspěvků, které v poslední době nás došly: ... ... "Kalevala, Rukopisy a leví gentlemani", "Švagriana", "p. Petru Zamfirescu", "Případ Žunkovičův ve sporu o RKZ", ... ...
Číslo 33.  (28.5.1936)
str. 392::  (Vzkaz p. Vrzalíka - P. O. Zamfirescu.)
Číslo 52.  (26.12.1936)
Ročník VIII. - celkem 620 stran.
FRONTA
nezávislý týdeník

Ročník IX.  (1936 - 1938)
Číslo 1.  (3.12.1936)
Číslo 14.  (4.3.1937)
str. 157 až 158:Masaryk a Pekař.   (Karel Mládek)
Přebíraje ve snaze po dokumentárním zhodnocení dostatečně ještě všecko, co bylo napsáno ve dnech smrti a pohřbu Jos. Pekaře, zastavuji se u vzpomínky prof. Arnošta Krause. Byla v Lidových novinách.
Že Kraus přiohřál přitom také trochu "předseptimánskou" dobu bojů o Rukopisy, není divno, jako je u něho zrovna přirozeno, že přitom ovšem ani slova nezavadil o posudek hodnoty tehdejšího sociologického a estetického "důkazu" nepravosti Rukopisů. Je to prostě charakteristické pro prof. Krause.
Číslo 38.  (14.10.1937)
str. 452:K osmdesátce prof. Dr. Fr. Mareše.
... Přímo neslušně a někdy až surově bylo na něho útočeno, že se postavil na obranu Rukopisů. K tomu jistě byl veden pohnutkami ideálními.
Číslo 40.  (28.10.1937)
str. 472 až 473:Mareš - Masaryk.   (Adolf Kris)
... Lidové noviny říkají: křečovitá snaha o obnovení víry v Rukopisy. Mareš přezkoumával metody "důkazů nepravosti" a ukázal velmi přesně, jak ty metody byly nevědecké. ...
... Kdyby pan -zet- z Lid. novin, který to napsal, si přečetl aspoň Masarykův "estetický důkaz" i "sociologický", viděl by, jakou reservu si ukládal Mareš. Vždyť nebezpečné by pro ty "důkazy" bylo i jen vydat je dnes znovu, třeba bez poznámky, pouze s otiskem písní, jichž se "estetický důkaz" dovolává. A kdyby nepovažoval za hřích proti Masarykovi přečíst si Mareše, viděl by, že Mareš nehlásá víru, nýbrž ukazuje falešnost "důkazů" a víry na nich založené. Je i tu vědec, ne dogmatik.
Číslo 52.  (20.1.1938)
Ročník IX. - celkem 680 stran (správně 620). (Chybné číslování, číslo 43 mělo začít str. 501, ale začínalo chybně 561.)
FRONTA
nezávislý týdeník

Ročník X.  (1938 - 1939)
Číslo 1.  (27.1.1938)
Číslo 52.  (6.4.1939)
V tomto ročníku jsem nenašel žádný rkp. článek; celý X. ročník má 616 stran.

Národní knihovna ČR v Praze  [sign. 54 D 32180]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná