Národní Výzva
List Hnutí za Nové Československo

- 1935 -

Číslo 1.  (12. dubna 1935)
str. 1:  Národní obrození - v duchu a pravdě
(Dr. Fr. Mareš)

Číslo 3.  (26. dubna 1935)
str. 2:  Nové tažení proti Rukopisům
(-ív.)

Číslo 9.  (7. června 1935)
str. 2:  Rukopisy a volební agitace
str. 4:  Přednáška o Rukopisech v Plzni

Číslo 10.  (14. června 1935)
str. 2:  Jako habilitační přednáška o RKZ
(Dr. Fr. Mareš)

Číslo 11.  (21. června 1935)
str. 2:  Důvody proti rehabilitaci rukopisů
(Dr. Fr. Mareš)

Číslo 20.  (30. srpna 1935)
str. 2:  Proti pavědě a báchoře
(Ř. Texa)

Číslo 23.  (28. září 1935)
str. 3:  Naše Rukopisy jedou do Paříže
Výstava Dokumentace fotografie ve vědě obsahuje snímky Rukopisů, které zhotovil prof. Vojtěch.

Číslo 25.  (4. října 1935)
str. 1:  Masaryk doznává svůj omyl v otázce Rukopisů!

Číslo 27.  (18. října 1935)
str. 2:  Potěračům Rukopisů se nechce nic dělat

Číslo 28.  (25. října 1935)
str. 1:  78 let prof. F. Mareše
str. 3:  Výstavy našich Rukopisů
(Prof. Dr. Fr. Mareš)

Číslo 30.  (8. listopadu 1935)
str. 4:  Pochybná věda
Komentář k objevu Flajšhanse o tzv. zázraku hostýnském, který si měl vymyslet Balbín v 17. století.   (Prof. V. Icha)

Číslo 32.  (22. listopadu 1935)
str. 4:  Jenom kathedra vám už zbývá!
Komentář rukopisné přednášky Dr. Alberta Pražáka 12. listopadu, zvl. tzv. koňského důkazu.   (Prof. Jan Vrzalík)

Číslo 33.  (29. listopadu 1935)
str. 2:  Odborník v chemii vyslovuje se pro pravost Rukopisů
Přednáška prof. V. Vojtěcha a prof. J. Vrzalíka na Kr. Vinohradech.

Číslo 34.  (6. prosince 1935)
str. 4:  Pokrokoví učitelé a Rukopisy
(J. Vrzalík)

Číslo 35-36.  (13. prosince 1935)
str. 6:  Stupidita u soudu prokazovaná
(J. Vrzalík)

Číslo 37-38.  (20. prosince 1935)
str. 4:  Nižádná stupidita
(JEH.)


- 1936 -

Číslo 4.  (24. ledna 1936)
str. 1:  Padesáté výročí hanebného činu
15. února 1886 byl zahájen českými realisty boj proti pravosti rukopisu Královédvorského a Zelenohorského ...
str. 2:  Jubileum antedatovaného dopisu
(Jan Ev. Hanka)
str. 5:  Naše nepřemožené Rukopisy

Číslo 5.  (31. ledna 1936)
str. 5:  Zprávy Čs. společnosti rukopisné

Číslo 6.  (7. února 1936)
str. 2:  Zásah do Masarykovy oslavy na Sorboně
(dopis Dr. Viktorina Vojtěcha a Ing. Karla Andrlíka do Francie)

Číslo 8.  (21. února 1936)
str. 2:  1886 - 1936
Padesáti let marných bojů proti pravosti Rukopisů bude vzpomenuto na manifestační schůzi, jež se koná ve čvrtek dne 5. března o 1/2 8. hod. na Slovanském ostrově. Na schůzi učiní projevy představitelé moderní obrany rukopisové v čele s patriarchou české vědy univ. prof. dr. Františkem Marešem. Po manifestaci pochodňový průvod k pomníku Jungmannovu. Zveme uvědomělé Čechy k účasti.

Kulturní odbor Vlajky v Praze.
str. 6:  ... spíš arci směšným ...
(Jan Ev. Hanka)

Číslo 9.  (28. února 1936)
str. 3:  Spěte blaze dál, ale nepleťte se do toho, čemu nerozumíte.
Zaspané jubileum Arnošta Krause.
(Jan Ev. Hanka)

Číslo 10.  (5. března 1936)
str. 1:  Nové Československo
(Prof. Dr. F. Mareš)

Nejstarší památka našeho písemnictví jest Legenda o sv. Václavu, psaná jazykem cyrilo-metodějským od Čecha kolem r. 932, nalezené v Rusku na důkaz, že byla všeslovanská; ...
... Dříve než Vostokovská Legenda byl objeven náš Rukopis Zelenohorský, jenž také nese známky písemnictví cyrilo-metodějského.
... Již jen málo překáží, a bude uznán i českou filologií Rukopis Zelenohorský za velkolepý projev slovanské kultury v době cyrilo-metodějské a Rukopis Královédvorský za skvělý doklad velmocenského rozmachu panské kultury slovesné v době gotické.
Z těchto starých kořenů již jednou se obrodily nové Čechy, obrodí se opět.
str. 2:  Padesát let marných bojů proti pravosti Rukopisů
(Prof. Jan Vrzalík)
str. 3:  Stav sporů o RKZ po padesáti letech (1886-1936)
(Jan Ev. Hanka)

Číslo 11.  (13. března 1936)
str. 2 a 3:  Národní potupa odčiněna... Pravost RKZ slavně prohlášena.
Zpráva z manifestace 5. března na Slovanském ostrově (účast 2000 až 2500 osob)
str. 4:  Šefrniana - aneb straka, slon či treska
(Sutorius)
reakce na noticku Dr. Miloslava Šefrny o RKZ (Nár. Osv. 8.III)

Číslo 12.  (20. března 1936)
str. 2:  Pravda vítězí!
vyňato z projevu škpt. v z. Sousedíka na Slov. ostrově 5.III
str. 4 a 5:  K padesátiletému "jubileu" útoku na Rukopisy
(Prof. Jan Vrzalík)
str. 5:  Svědomí národa
(Max B. Stýblo)

Číslo 13.  (27. března 1936)
str. 3:  Podivuhodný pan profesor Janko
(Sutorius)

Číslo 14.  (3. dubna 1936)
str. 1:  ZABAVENO! (titulek)
Před několika týdny uveřejnil krajinský týdeník Jihočeské listy článek realisty Ant. Veselého "Jak začal boj o Rukopisy", jenž je psán na základě Herbenových báchorek, obsažených v jeho Knize vzpomínek...
str. 6:  Svítání na západě
(Jan Ev. Hanka)


Národní Výzva. List Hnutí za Nové Československo.
Vydavatel za Hnutí za Nové Československo: Ing. Vladimír Serek; odpovědný redaktor: František Svátek. Vychází každý pátek.

Knihovna Národního muzea - čítárna časopisů   [sign. 56A54]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná