Rukopis Králodworský.
Die Königinhofer Handschrift.

1819

Rukopis  Králodworský.
Připomenutj. I až IV
staročesky novočesky veršů strana
Oldrich a Boleslaw Oldřich a Boleslaw 61 2 až 7
Benes Hermanow Beneš Hermanow 76 6 až 15
Jaroslaw Jaroslaw 289 14 až 39
Czestmjr a Wlaslaw Čestmjr a Wlaslaw 229 38 až 59
Ludise a Lubor Ludiše a Lubor 136 60 až 71
Zábog, Slawog a Ludiek    Zábog, Slawog a Ludjk    254    72 až 95
Zbyhon Zbyhoň 106 94 až 103
Kytice Kytička 32 104 až 107
Gahody Gahody 42 106 až 111
Gelen Gelen 35 110 až 113
Roze Růže 16 114 až 115
Zezhulice Žežhulička 12 114 až 117
Opusténa Opušténa 14 116 až 119
Skrsiuanek Skřiwánek 16 118 až 119
Zlomek  (Zakrakoce w hradě wr...) 1 118 až 119
Odřezky 120 až 122
Omylowé tisku
122
Wyswětlenj zastaralegšjch a zatmělegšjch slow. 123 až 126
Die Königinhofer Handschrift.
Vorerinnerung 1 až 2
Ulrich u. Boleslaw 62 3 až 5
Benesch Hermanow 84 5 až 8
Jaroslaw 302 9 až 21
Czestmjr u. Wlaslaw 265 21 až 33
Ludische u. Lubor 142 33 až 38
Zaboj, Slawoj u. Ludiek    279 39 až 50
Zbyhon 114 50 až 55
Das Sträusschen 32 55 až 56
Die Erdbeeren 43 56 až 58
Der Hirsch 40 58 až 60
Die Rose 16 60 až 61
Der Kukuk 12 61
Die Verlassene 14 61 až 62
Die Lerche 16 62
Krächzt im Schloss ein - - -   1 62

Poznámka:
První vydání (Editio princeps) Rukopisu Králodvorského má na titulním listu rok vydání 1819, ale byl vytištěn a rozesílán již na podzim roku 1818.


Rukopis Králodworský + Die Königinhofer Handschrift. Sebránj lyricko-epických Národnjch Zpěwů, wěrně w půwodnjm starém gazyku, též w obnoweném pro snadněgšj wyrozuměnj, s připogenjm německého přeloženj. STAROBYLÝCH SKLÁDÁNJ djl zwláštnj. Wydán od Wáclawa Hanky. W Praze u Bohumila Haze a Joz. Krause. 1819. Nákladem Wydawatelowym. Stran IV+119+7. Eine Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge. Aus dem Altböhmischen metrisch übersetzt von Wenzel Swoboda von Nawarow. Herausgegeben von Wenzel Hanka. Prag 1819, gedruckt bei Gottlieb Haase, (in Kommission bei J. Krauss). Formát 16 x 9,5 cm. Stran 62.

Knihovna Akademie věd České republiky   [sign. H 1479]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná