Libušin soud. - Útěk Polanů. - Pobití Sasíků.
Děginy České w kamenopisně wywedených obrazech...
1824

Geschichte Böhmens in lithographisch ausgeführten Blättern...
Děginy České w kamenopisně wywedených obrazech...
Zueignung. 4 a 6
Wěnovánj. 5 a 7
Vorbericht. 8, 10 und 12
Zpráwa. 9, 11 a 13
Libussa hält Gericht. 32, 34, 36, 38, 40
Libušin Saud. 33, 35, 37, 39, 41
Čestmir und Wlastislaw. 72 a 74
Čestmjr a Wlastislaw. 73 a 75
Die Flucht der Polen, Jaromir als Sieger. 152, 154, 156
Autěk Polanů, Jaromjr wjtěz. 153, 155, 157
Die Tataren bei Olmüz. 204 a 206
Tataři u Olomouce. 205 a 207
Der Sachsen Riederlage. 220 a 222
Pobitj Sasjkuw. 221 a 223

Ukázka převodu Libušina soudu:


  Ay Wltawo k čemu rmautjš wodu?    Was doch triebst du Wletawa dein Wasser,
K čemu rmautjš wodu střjbropěnnau?  Was triebst du dein silberschäumig' Wasser?
zdaž tě litá rozwlnila bauře?    Hat dich wilder Sturmwind aufgereget,
sesypawši mrak šjrého nebe?     Rings vom Himmel Wettergüsse schüttend,
opláknuwši hlawy hor zelených,    Ub die häupter grüner Berge spülend,
wypláknuwši zlatopjskau hljnu.    Fort den Lehm und fort den Goldfand spülend?

Geschichte Böhmens in lithographisch ausgeführten Blättern...
Děginy České w kamenopisně wywedených obrazech
předstaweny od sgednocených Umělců Akademie Pražské. S Obgasněnjm od Wáclawa Hanky, Bibliothekáře Národnjho Museum w Králowstwj Českém, učených Společnostj na Wysokých Školách Wilenských a Krakowských, též králowské Waršawské Společnosti Přátel Nauk Člena. Wydáwány od Antonjna Machka, w Pokračowánj od Bohmannských Dědicůw a Antonjna Machka. W Praze 1824, tištěny w Sommerowské knihtiskárně w býwalém klášteře Sw. Anny Čjslo 948. Formát 23 x 20 cm. Počet stran 273.

Národní knihovna v Praze   [54 B 147]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná