ČASOPIS
ČESKÉHO MUSEUM

Dwanáctý ročnjk.
W Praze 1838.
Nákladem Českého Museum.

Swazek třetj.
Strana 363 až 415:
O Králodworském Rukopisu
s obzwláštnjm ohledem na ginoslowanské překlady geho.
Od Jana P. Koubka.

Časopis Českého Museum.
1838
  Přeložil Jazyk Strana
Záboj.  (ukázka 1) Siemienski polsky 387 až 391
Záboj.  (ukázka 2) Siemienski polsky 394 až 395
Kytyča. Šaškevyč rusínsky 396 až 397
Kytycě. Wahylewič rusínsky 397 až 398
Roža. Šaškevyč rusínsky 399
Rožě. Wahylewič rusínsky 399 až 400
Lyšena. Šaškevyč rusínsky 400
Opuščena. Wahylewič rusínsky 400 až 401
Opuštěná. Siemienski polsky 401
Sad Libuszy. Siemienski polsky 405 až 408
Súd Lubušin. Wahylewič rusínsky 409 až 413
Pjesň milostná pod Wyšehradem. Siemienski polsky 413 až 414


Poznámky J. P. Koubka:
Siemienského překlady:
Opuštěná je zčeštění polského překladu (s. 401)
Pjesň milostná pod Wyšehradem (Piesň milošna pod Wyszehradem) je "přespanilý polský překlad".
Nikolaj Nikolajevič Lopatynski přeložil Sněmy (Soud Libušin) do staroslowanského církevního nářečí (pro nedostatek cyrillského písma nebylo tištěno).

Poznámka JAG:
Markjan Šaškevyč přeložil v letech 1830-1832 Královédvorský rukopis a Libušin soud; celý překlad vyšel až roku 1913 ve Lvově v knize "Šaškevyč M. i Golovackij J. Tvory".


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná