Váceslav Hanka
OBRAZY DĚJIN ČESKÝCH
1850

Obrazy dějin českých.
Libušin Soud. 19-23
Čestmír a Vlastislav. 57-59
Autěk Polanů, Jaromír vítěz. 99-103
Tataři u Olomouce. 146-148
Pobití Sasíkův.
(Z Kralodvorského Rukopisu)
162-165

Ukázka převodu:


      Libušin Soud.

   Aj Vltavo k čemu rmoutíš vodu?
 K čemu rmoutíš vodu stříbropěnnou?
 Zdaž tě lítá rozvlnila bouře?
 sesypavši mrak šírého nebe?
 opláknuvši hlavy hor zelených,
 vypláknuvši zlatopískou hlínu.

Obrazy dějin českých
od Váceslava Hanky. Druhé vydání. V Praze 1850. U Václava Hessa v Karlově ulici. Tisk Bedřicha Rohlíčka, v Karlově ulici č. 188. Formát 14,5 x 9 cm. Počet stran 238+4.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 G 657]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná