KRALJODVORSKI RUKOPIS.
Sabranje vitežkih i drugih starinskih pesamah.
Prevod iz češkog
Ignatia Bérliča.
1852

Kraljodvorski rukopis.
Facsimile  (C. Hennig lithogr.).
Titulní list. 1
Predgovor. 3 až 4
Olderik i Boleslav. 5 až 7
Benes Hermanov. 8 až 11
Jaroslav. 11 až 23
Čestimir i Vlaslav. 23 až 34
Ludiša i Lubor. 35 až 40
Zaboj, Slavoj i Ludjek. 41 až 53
Zbihonj. 54 až 58
Kitica. 59 až 60
Jagode. 60 až 62
Jelen. 62 až 63
Ružica. 64
Kukavica. 64 až 65
Ostavljena. 65
Ševa. 66
Sabor. 67
Libušin súd. 67 až 70
Ljubezna pesma pod Višegradom. 71 až 72
Ljubezna pesma kralja Vaclava I. 73 až 74
Obsah. 75


KRALJODVORSKI RUKOPIS.
Sabranje vitežkih i drugih starinskih pesamah. Prevod iz češkog Ignatia Bérliča. Izdanie Veceslava Hanke. U zlatnom Pragu 1852. Tiskom c.k. štamparije sinovah Bogumila Haase. Formát 15 x 9,5 cm. Počet stran 76.

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [sign. P-003]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná