RUKOPIS KRALODVORSKÝ I ZELENOHORSKÝ.
KÖNIGINHOFER UND GRÜNBERGER HANDSCHRIFT.
1861

RUKOPIS KRALODVORSKÝ i ZELENOHORSKÝ.
KÖNIGINHOFER und GRÜNBERGER HANDSCHRIFT.
  Strana   Seite
česky
německy
Připomenutí. 4 až 10 Vorerinnerung. 5 až 11
Kralodvorský Rukopis.
Königinhofer Handschrift.
Oldrich i Boleslav. 12 až 16 Ulrich und Boleslaw. 13 až 17
Beneš Hermanov. 16 až 22 Benesch Hermanow. 17 až 23
Jaroslav. 24 až 46 Jaroslaw. 25 až 47
Čestmír i Vlaslav. 48 až 68 Čestmir und Wlaslaw. 49 až 69
Ludiše i Lubor. 70 až 80 Ludiše und Lubor. 71 až 81
Záboj, Slavoj i Ludiek. 82 až 102 Záboj, Slawoj und Ludiek. 83 až 103
Zbyhoň. 104 až 112 Zbyhon. 105 až 113
Kytice. 114 až 116 Das Sträusschen. 115 až 117
Jahody. 118 až 120 Die Erdbeeren. 119 až 121
Jelen. 122 až 124 Der Hirsch. 123 až 125
Róže. 126 Die Rose. 127
Zezhulice. 128 Der Kukuk. 129
Opuščená. 130 Die Verlassene. 131
Skrivánek. 132 Die Lerche. 133
Zakrakoce v hradě vr(an)... 132 Krächzt im Schloss ein... 133
Rukopis Zelenohorský.
Grünberger Handschrift.
Sněm. 134 Der Landtag. 135
Lubušin súd. 136 až 144 Lubuša's Gericht. 137 až 145
Obsah. 146 Inhalt. 147
Objasnění nepovědomějších slov. 148


RUKOPIS KRALODVORSKÝ i ZELENOHORSKÝ.
Zpěvopravné básně, slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie třinácté Váceslava Hanky, rytíře řádu sv. Vladimíra, komandéra řádu sv. Anny, bibliotekáře Národnieho museum. V Praze 1861. U Františka Řivnáče, knihkupce v českém museum. Tisk c.k. dvorní tiskárny synův Bohumila Haase.
KÖNIGINHOFER und GRÜNBERGER HANDSCHRIFT.
Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge. Übersetzt von Wenceslaw Swoboda von Nawarow. Mit gegenüberstehendem böhmischen Originaltexte. Prag 1861. Auf kosten des Herausgebers. Formát 14 x 9 cm. Počet stran 148.

Národní knihovna v Praze   [sign. 54 F 1080]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná