RUKOPIS KRALODVORSKÝ.
Vydání fotografické.
S úvodem, vysvětlujícím popisem a opraveným čtením
od Ant. Jaroslava Vrťátka.
V Praze 1862.

Rukopis  Kralodvorský.
Vydání fotografické.
  strana
Titulní list. III
Tisk Jaroslava Pospíšila. IV
Úvod. 1 až 4
Popis pergamenu a fotografie vůbec. 5 a 6
Podrobný popis jednotlivých listů a stránek. 6 až 29
Přehled zvuků, ježto v rkp. Krldv. rozmanitými znaky se označují. 29 a30
Přehled zkrácenin. 30 a 31
Souhlásky jednotlivé vypuštěné a neoznačené. 32
F o t o g r a f i e:
List I. stránka 1. (proužek)
List I. stránka 2. (proužek)
List II. stránka 3. (proužek)
List II. stránka 4. (proužek)
List III. Stránka 5.
List III. Stránka 6.
List IV. Stránka 7.
List IV. Stránka 8.
List V. Stránka 9.
List V. Stránka 10.
List VI. Stránka 11.
List VI. Stránka 12.
List VII. Stránka 13.
List VII. Stránka 14.
List VIII. Stránka 15.
List VIII. Stránka 16.
List IX. Stránka 17.
List IX. Stránka 18.
List X. Stránka 19.
List X. Stránka 20.
List XI. Stránka 21.
List XI. Stránka 22.
List XII. Stránka 23.
List XII. Stránka 24.
List XIII. Stránka 25.
List XIII. Stránka 26.
List XIV. Stránka 27.
List XIV. Stránka 28.


Poznámka:
Již v roce 1861 vydal Vrťátko skvostné vydání fotografické RK v osmerkové velikosti (pouze fotografie).
Podle Douchova Knihopisného slovníku 1774-1864 (str. 213) vydal Vrťátko v roce 1862:
Rukopisu Kralodvorského jednotlivé básně ve vydání fotografickém s celým úvodem:
Jaroslav. (2 zl.)
Záboj, Slavoj, Ludiek. (2 zl.)
Čestmír a Vlaslav. (1 zl. 80 kr.)
Ludiše a Lubor. (1 zl.)
Oldřich a Boleslav. (80 kr.)
Zbyhoň. (80 kr.)
Kytice. (80 kr.)
Jelen. (80 kr.)
Úvod bez všeliké fotografie.    (30 kr.)


Rukopis Kralodvorský.
Vydání fotografické. S úvodem, vysvětlujícím popisem a opraveným čtením od Ant. Jaroslava Vrťátka, prvního bibliothekáře Musea království Českého, úda královské české společnosti věd a sboru musejního pro vzdělání řeči a literatury české, čestného měšťana města Nových Benátek nad Jizerou. V Praze 1862. Nákladem vydavatelovým. Cena 10 zl. Formát 16 x 10,5 cm. Počet stran (4)+32+(28).

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [sign. P-085]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná