Rukopis
Zelenohorský a Kralodvorský.

V Jindřichově Hradci.
1864

Rukopis
Zelenohorský  a  Kralodvorský
Titulní list.
Předmluva. (1-2)
Rukopis Zelenohorský.
I. Sněm. 3-4
II. Lubušin soud. 4-10
Rukopis Kralodvorský.
III. Záboj a Slavoj. 11-22
IV. Čestmír a Vlaslav. 22-32
V. Jelen. 32-33
VI. Zbyhoň. 33-36
VII. Oldřich a Boleslav. 36-40
VIII. Beneš Heřmanóv. 40-43
IX. Ludiše a Lubor. 43-48
X. Jaroslav. 48-62
XI. Róže. 62-63
XII. Kytice. 63
XIII. Jahody. 64-65
XIV. Zezhulice. 66
XV. Zarmoucená.  (Opuščená.) 66-67
XVI. Skřivánek. 67-68
Oprava. 69
Obsah. 70


Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský.
Text znova přehledl a výkladem opatřil Josef Kořínek, c. k. gym. professor v Jindř. Hradci. V Jindřichově Hradci 1864. Tiskem a skladem A. Landfrasa a syna. Formát 20 x 12 cm. Počet stran (2)+70.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 H 12135]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná