RUKOPIS KRALODVORSKÝ
v písmě stenografickém
s kresbami Jos. Scheiwla.
V Praze 1867.

Rukopis  Kralodvorský
v písmě stenografickém.
  strana
Titulní list  (český). II
Titulní list  (německý). III
Tiskem dra Ed. Grégra v Praze. IV
Předmluva. V až VI
Vorrede. VII až VIII
Oldrich a Boleslav. 1 až 4
Beneš Hermanov. 5 až 8
Jaroslav. (1) 9 až 22
Jaroslav. (2)
Čestmír a Vlaslav. (1) 23 až 35
Čestmír a Vlaslav. (2)
Čestmír a Vlaslav. (3)
Ludiše a Lubor. 36 až 41
Záboj, Slavoj a Ludiek. 42 až 53
Zbyhoň. 54 až 57
Kytice. 58 až 59
Jahody. 60 až 62
Jelen. 63 až 64
Róže. 65
Zezhulice. 66
Opuštěna. 67
Skrivanek. 68


Rukopis Kralodvorský v písmě stenografickém
s kresbami Jos. Scheiwla. Vydal k oslavení padesátého dne výročního nalezení rukopisu kralodvorského první pražský spolek stenografů gabelsbergerských. V Praze 1867. Nákladem spolku. V komisí u spolkového kněhkupce Mikuláše Lehmanna v Praze a v Karlíně. Tiskem dra Ed. Grégra v Praze 1867. Autogr. Vil. K. Jarkovsky. Kamenoryt Mittaga a Wildnera v Praze.
Die Königinhofer Handschrift. Stenografische Ausgabe mit Zeichnungen von Jos. Scheiwl. Herausgegeben zur fünfzigjährigen Feier der Auffindung der Königinhofer Handschrift vom ersten Gabelsberger Stenografenvereine zu Prag. Prag 1867. Verlag des Vereines. In Kommission beim Vereinsbuchhändler Nikolaus Lehmann in Prag und Karolinenthal.
Formát 22,5 x 16 cm. Počet stran (VIII)+68.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná