Váceslav Hanka
a

RUKOPIS  KRALODVORSKÝ.
1867

RUKOPIS  KRALODVORSKÝ.
Portrét Václava Hanky.
Titulní list.
Předmluva.
Nalezení RK. 1 až 11
Hankovo rodiště v Hořiněvsi.  (ilustrace)
Rukopis Kralodvorský.
Úvod. 12 až 14
Faksimile listu RK.  (Poletoua holub...)
Oldřich a Boleslav. 15 až 16
Beneš Hermanov. 17 až 18
Jaroslav. 19 až 25
Čestmír i Vlaslav. 26 až 31
Lidiše i Lubor. 32 až 35
Záboj, Slavoj i Ludiek. 35 až 41
Zbyhoň. 41 až 42
Jelen. 43
Kytice. 44
Jahody. 44 až 45
Róže. 45 až 46
Zezhulice. 46
Opuščena. 46 až 47
Skřivánek. 47
Rukopis Zelenohorský.
Sněm. 48
Libušin súd. 48 až 51
Socha Zábojeva. 52 až 59
Obsah. 61


Váceslav Hanka a Rukopis Kralodvorský.
K oslavě padesátileté památky nalezení rukopisu Kralodvorského sepsal a vydal Antonín Konst. Víták. Čistý výtěžek ve prospěch Hankova divadla. S 2 dřevorytinami a 1 kamenorytinou (faksimile RK). V Praze 1867. Tiskem Dra. F. Skrejšovského. Nákladem spisovatele. Formát 23 x 15 cm. Počet stran (3)+61.

Knihovně České společnosti rukopisné věnoval Dr. Jan Hlávka  [sign. 363]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná