ZLATÉ  KLASY.
1871

Zlaté klasy IX.
Lubušin Súd.    (staročesky)   4 až 12
Libušin Soud.    (novočesky)   5 až 13
Poznámky. 12
Rozbor    od prof. K. Ningra   14 až 30

Poznámka:
Báseň Libušin Soud z RZ doprovází pěkná ilustrace (pravděpodobný autor Anton Gareis).


Zlaté klasy.
Dárek dospělejším dívkám do Zlaté knihy zapsaným. Spořádal prof. Jan Suda. Číslo IX. Nákladem Zlaté knihy v Písku 1871. Tiskem Hynka Fuchse v Praze. Formát 16 x 11,5 cm. Stran 164+XII.

Knihovna České společnosti rukopisné - Šonkova knihovna  [sign. Š-2229]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná