A Königinhofi Kézirat.
1873

A Königinhofi Kézirat.
(předmluva) 1 až 23
I. Ulrik és Boleszlav. 24 až 26
II. Hermanov Benes. 26 až 28
III. Jaroszlav. 28 až 37
IV. Csesztmir és Vlaszlav. 38 až 46
V. Ludise és Lubor. 46 až 50
VI. Záboj, Szlavoj és Luděk. 50 až 59
VII. Zbihoni. 60 až 61
VIII. Bokréta. 61 až 62
IX. A földi Edper. 62 až 63
X. A Szarvas. 63 až 64
XI. Rósza. 64 až 65
XII. A Kakuk. 65
XIII. Az Elhagyott. 66
XIV. A Pacsirta. 66 až 67

Poznámka:
Pod jednotlivými písněmi jsou vysvětlivky a poznámky.


A Königinhofi Kézirat.
Eredetiböl forditotta a berezetéssel és jegyzetekkel elláta Szeberényi Lajos. (Külön lenyomat a Kisfaludy-Társaság Érlapjai wj folyama VIII. Kötetéböl.) Budapest 1873. Az eggenbergerféle Könyvkereskedés tulajdona. Formát 22,5 x 14,5 cm. Počet stran 67.

Národní knihovna v Praze  [sign. 9 D 2329]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná