RUKOPIS KRALODVORSKÝ.
Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.
Ilustroval Josef Manes.
V Praze 1886.
Slavné paměti Josefa Manesa
nesmrtelného tlumočníka zpěvů Rukopisu Kralodvorského.

Rukopis Kralodvorský.
  Strana
Titulní list 1
Slavné paměti Josefa Manesa ... 3
Fotografie RK z r. 1862. 5 až 8
Část kritická a historická.  (Frant. X. Prusík) I až LX
I.  Nalezení Rukopisu Královodvorského. I až V
II.  Úprava Rukopisu Královodvorského. V až XIII
III.  Spor o pravost Rukopisu Královodvorského. - Literatura RK. XIII až XXXII
IV.  Ocenění a rozbor RK. XXXII až XLVIII
Zaboj a Slavoj. XLVIII až LI
Ctimír a Vlaslav. LI až LIII
Jaromír a Boleslav. LIII
Beneš Heřmanův. LIII až LIV
Jaroslav. LIV až LVII
Ludiše a Lubor. LVII až LVIII
Zbihoň. LVIII
Jelen. LIX
Kytice. LIX
Opuštěná. LIX
Růže. LIX
Žezhulice. LIX
Skřivánek. LX
Jahody. LX
Zlomek písně. LX
Úvod k ilustracím.  (Renata Tyršová) I až VIII
RUKOPIS  KRALODVORSKÝ.
Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.
Záboj a Slavoj. 3 až 17
Čstimír a Vlaslav. 18 až 32
Jaromír i Boleslav. 33 až 36
Beneš Heřmanóv. 37 až 39
Jaroslav. 40 až 51
Ludiše i Lubor. 52 až 56
Zbihoň. 57 až 63
Jelen. 64 až 67
Kytice. 68 až 70
Opuštěná. 71 až 72
Růže. 73
Žezhulice. 74 až 75
Skřivánek. 76 až 77
Jahody. 78 až 79
Zlomek písně. 80


Rukopis Kralodvorský. Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.
Ilustroval Josef Manes. Ilustrace slovem doprovází Renáta Tyršová. Část kritickou a historickou napsal prof. Frant. X. Prusík. V Praze 1886. Nakladatelstvo a knihtiskárna F. Šimáček. Formát 33,5 x 25,5 cm. Počet stran 8+LX+VIII+80.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná