RUKOPISOVÉ
ZELENOHORSKÝ A KRALODVORSKÝ.
Památka z XIX. věku.
Vydal J. Hanuš.

O b s a h
strana
Titulní list 1
ÚVOD. 3-90
RUKOPIS ZELENOHORSKÝ. 91
I. Sněm. 92-93
II. Libušin soud. 94-103
Poznámky. 104-105
RUKOPIS KRALODVORSKÝ. 107
I. Oldřich a Boleslav. 108-113
II. Beneš Hermanov. 114-119
III. Jaroslav. 120-139
IV. Čestmír a Vlaslav. 140-157
V. Ludiše a Lubor. 158-167
VI. Záboj, Slavoj a Ludik. 168-187
VII. Zbyhoň. 188-195
VIII. Kytice. 196-199
IX. Jahody. 200-203
X. Jelen. 204-207
XI. Růže. 208-209
XII. Žežhulička. 210-211
XIII. Opuštěná. 212-213
XIV. Skřivánek. 214-215
Poznámky. 216-225


Poznámky k Hanušovu vydání RZK:

Hanušovo vydání Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský po rozsáhlém 90 stránkovém úvodu obsahuje souběžný text staročeský (vlevo na sudých stránkách) a text novočeský (vpravo na lichých stránkách). Staročeský text RK je otištěn podle Hankova prvního vydání z roku 1819 (vyšlo už na podzim 1818). Staročeský text RZ je podle Hankova vydání z roku 1829. Novočeský text RK je podle Hanuše prvotní Hankovo novočeského složení (!) a je otištěn z vydání 1819 a 1835, novočeský text RZ je z Hankových Dějin českých (1824).
Stránkování je ve vnějších hořejších rozích arabskými čísly. Sloky jsou číslovány in margine (po 5 verších) arabskými čísly. Některé poznámky (označ. hvězdičkou) jsou uvedeny dole pod čarou. Velká většina poznámek je číslována a ty jsou uvedeny na konci RZ resp. RK.
Názvy písní (Sč = staročeský název a Nč = novočeský název):
Rukopis Zelenohorský.
Sč:  I. Sněm.
Nč:  I. Sněm.

Sč:  II. Libušin súd.
Nč:  II. Libušin soud.

Rukopis Kralodvorský.
Sč:  I.
Nč:  I. Oldřich a Boleslav.

Sč:  II. Počíná sě kapitule šest-mezcietmá třětiech
      knih o pobití Sasíkóv.
Nč:  II. Beneš Hermanov.

Sč: III. Počíná sě o velikých bojech křesťan s Tatary.
Nč: III. Jaroslav.

Sč:  IV. Počíná sě kapitule sedmezcietmá třětiech knih
      o vícestvie nad Vlaslavem.
Nč:  IV. Čestmír a Vlaslav.

Sč:  V. Počíná sě o slavném sědání.
Nč:  V. Ludiše a Lubor.

Sč:  VI. Počíná sě o velikém pobití.
Nč:  VI. Záboj, Slavoj a Ludik.

Sč: VII. Počíná sě kapitule osmmezcietmá třětiech knih:
      O piesniech.
Nč: VII. Zbyhoň.

Sč: VIII. Kytice.
Nč: VIII. Kytička.

Sč:  IX. Jahody.
Nč:  IX. Jahody.

Sč:  X. Jelen.
Nč:  X. Jelen.

Sč:  XI. Róže.
Nč:  XI. Růže.

Sč: XII. Zezhulice.
Nč: XII. Žežhulička.

Sč: XIII. Opuščená.
Nč: XIII. Opuštěná.

Sč: XIV. Skřivánek.
Nč: XIV. Skřivánek.

Rukopisové ZELENOHORSKÝ A KRALODVORSKÝ.
Památka z XIX. věku. Vydal J. Hanuš. Vlastním nákladem vydal J. Otto v Praze. Veškerá práva vyhražena. Tiskem UNIE v Praze. Formát 14,5 x 9,5 cm. Počet stran 225. Nedatováno. (Druhé nezměněné vydání - 1925).

Knihovna Čsl. rukopisné společnosti v Praze   [sign. 30]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná